Jamilah Sherally: “Als de mens weer echt gezond is, is de natuur dat ook”

Tropenarts Jamilah Sherally over zorg, voeding en klimaatrechtvaardigheid

Voor tropenarts Jamilah Sherally is duurzaamheid onlosmakelijk verbonden met gezondheid, voeding en klimaatrechtvaardigheid. Tijdens haar werkzaamheden in onder andere Nigeria, Mali en in het vluchtelingenkamp Moria heeft ze de gevolgen van klimaatverandering voor de menselijke gezondheid zelf ondervonden. In dit interview licht ze toe waarom de gezondheid van de mens, de gezondheid van de natuur en een duurzame voedselvoorziening hand in hand gaan. Daarnaast reflecteert ze op haar eigen motivatie om zich als moslim in te zetten voor een meer duurzame en rechtvaardige wereld. “De grote lessen zaten verpakt in de simpele handelingen.”

Lees verder op NieuwWij