‘Jezus heeft heimwee naar ons en dat is de ijver van God’

In zijn 2de catechese over de apostolische ijver in de audiëntie van woensdag 18 januari 2023 sprak de paus over Jezus als voorbeeld van verkondiging.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

Vorige woensdag hebben we een begin gemaakt met een reeks catecheses over de hartstocht van de verkondiging, dat wil zeggen de apostolische ijver die de Kerk en elke christen moet bezielen. Vandaag kijken we naar het onovertrefbare voorbeeld van de verkondiging: Jezus. De evangelielezing op Kerstdag omschreef Hem als het Woord van God (cf. Joh 1,1). Het feit dat Hij het Woord is, of de taal, wijst op een wezenlijk gegeven van Jezus: Hij is steeds in verbondenheid, op uittocht, nooit geïsoleerd, steeds in relatie; het woord bestaat immers om doorgegeven te worden, meegedeeld. Zo is Jezus, eeuwig  Woord van de Vader op ons gericht, aan ons meegedeeld. Christus heeft niet slechts woorden van leven, maar maakt van zijn leven een Woord, een boodschap.