Jezus’ nederdaling ter helle

“Die nedergedaald is ter helle…” Op Stille Zaterdag, gedenken we de hellevaart van Christus, tussen diens dood en verrijzenis in. In een oude kerk in Istanbul is een fascinerende wandschildering te vinden van deze gebeurtenis. Dries van den Akker SJ (vorig jaar overleden) stond enkele jaren terug stil bij deze schildering, in beeld en geluid.

Bron: Ignis-webmagazine