Johan Van der Vloet: ‘Op zoek naar veilige hechting’

‘Je moet je met liefde laten ‘vullen’ om die door te kunnen geven’, parafraseert Johan Van der Vloet Bernardus van Clairvaux in zijn Standpunt.

“Het gaat niet goed met onze jongeren”, kopten de kranten vorige week. Aanleiding was een Europees onderzoek naar hun welbevinden. Toch even nuanceren: 90 procent van de jongeren voelt zich relatief goed. Toch stijgt het aantal jongeren met zenuwachtigheid, humeurigheid en zelfmoordgedachten. Die verschijnselen zijn niet vreemd in de adolescentieperiode en behoren tot de normale ontwikkeling. We hoeven ze dus niet noodzakelijk te dramatiseren. Of is er toch meer aan de hand?