Kardinaal De Kesel in homilie: ‘Een vuur in uw hart dat brandt’

‘Zich helemaal geven aan God. En tegelijk ook aan de mensen, uw broeders, en aan de kerkgemeenschap waarvan gij nu de herder wordt’, aldus De Kesel naar aanleiding van de bisschopswijding van Luc Terlinden.

Zusters en broeders.

U weet dat Jezus aan het begin van zijn optreden relatief veel succes heeft gekend. Hoe dikwijls wordt in de Evangeliën niet vermeld dat grote menigten hem volgden. Maar het heeft niet mogen duren. Hoe meer Hij werd begrepen, hoe meer vragen er werden gesteld. Velen begonnen af te haken. Zelfs onder zijn leerlingen. Ook de religieuze leiders namen het niet meer. Zoals het ook Jeremia overkwam. We hoorden het in de eerste lezing. Jezus zelf maakt zich geen illusies: veroordeling en terechtstelling zijn verre van denkbeeldig.