Kerk zijn is Maria zijn

Op deze tweede pinksterdag, waarop de Kerk Maria viert als ‘Moeder van de Kerk’, bied ik u graag een meditatieve tekst van Carlos Desoete aan die de diepgaande relatie tussen de gelovigen en het moederschap van Maria belicht.

Kerk zijn is Maria zijn,
want Maria heet: Moeder van de kerk.
Niet omdat ze grootse dingen heeft gedaan,
daarvoor was ze te arm van geest
en te eenvoudig van hart –
maar omdat ze God
grote dingen heeft laten doen
in haar leven.
Als Maria moeder is van de kerk
dan gaat haar verhaal verder
in haar kinderen.

Kerk zijn is Maria zijn:
is gemeenschap zijn die in haar schoot
leven draagt:
het leven van de Verrezene;
gemeenschap van mensen
die zwanger zijn van Hem,
en hun hele doen en laten
op Hem afstemmen,
zodat Hij kan geboren worden
in onze praktijk van goedheid,
van vrede en gerechtigheid,
van inkeer en inzet.

Kerk zijn is Maria zijn:
gemeenschap van mensen
die zich laten bezielen
door de Geest van de Onuitsprekelijke,
die zich inleven in Hem
zodat Hij zich kan uitleven in ons:
En dat heeft niets van doen met man of macht,
noch met berekening of prestatie,
maar alles met de bereidheid
om “Ik zal er zijn voor u”
de rode draad te laten zijn
in denken, doen en spreken.

Kerk zijn is Maria zijn:
gemeenschap die het leven dat ze draagt
toewijdt aan God
en niet aan eigen eer.
Is ook: Hem zoeken
op momenten dat je Hem kwijt bent,
en aanvaarden dat Hij anders is
dan onze verlangens en dromen.

Kerk zijn is Maria zijn :
gemeenschap die aanwezig is
waar het leven feest is,
maar ook waar de wijn op is
en het leven verwatert tot
oppervlakkigheid en leegte.
Is de pijn en de zorgen van mensen delen
en in God handen leggen,
en alleen maar zeggen :
doe wat Hij u zeggen zal.

Kerk zijn is Maria zijn:
is elkanders vader, moeder, broer en zus zijn,
verbonden zijn,
niet door banden van het bloed,
maar door het doen van wat God wil.

Kerk zijn is Maria zijn,
is blij zijn,
en zingen dat het magnifiek is
dat God grote dingen doet
in kleine mensen:
dat in de wereld van God
de kleinen worden groot gemaakt,
de armen overvloed kennen
en de eenvoudigen vooraan staan.

Maria,
beeld en Moeder van de Kerk.
In haar mogen wij onze bestemming herkennen:
zoals zij horen wij thuis,
nu en later,
in die wereld
waar Hij die heet “Ik zal er zijn”
de kern is,
begin en einde is
van alle leven.
Waar God gebeurt.