Kerken herinneren EU aan centrale plaats menselijke waardigheid

Het gesprek met de EU vond plaats in de context van de permanente dialoog tussen de EU-instellingen en de religieuze gemeenschappen.

Afgevaardigden van de Conferentie van Europese Kerken (CEK) en de Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE) hebben online gepraat met Nuno Brito, de permanente vertegenwoordiger van Portugal bij de EU. Aanleiding was de start van het Portugese voorzitterschap van de Europese Raad. Brito gaf onder meer toelichting over de prioriteiten van het Portugese voorzitterschap. De afgevaardigden van CEK en COMECE drongen op hun beurt aan op inspraak in de dialoog over de toekomst van Europa en formuleerden ook enkele voorstellen en beleidsaanbevelingen.

De CEK en de COMECE dringen onder meer aan op een sterker Europees engagement voor een eerlijke, inclusieve, groene en digitale transitie en vroegen blijvende aandacht voor de versterking van de sociale pijler van de EU. Onze gemeenschappelijke Europese waarden – respect voor de menselijke waardigheid en mensenrechten, vrijheid, democratie, solidariteit, gelijkheid en de rechtsstaat – moeten voortdurend worden versterkt met het oog op de bevordering van de EU als een echte gemeenschap van waarden die bijdraagt aan de gedeelde en duurzame toekomst van de wereld. Portugal heeft naar aanleiding van zijn EU-voorzitterschap al eerder verklaard dat het de komende maanden het vertrouwen van de mensen in het Europese sociale model wil versterken.

De afgevaardigden van de kerken herhaalden hun engagement voor het Europese project en spraken hun steun uit voor het streven van de EU om de afstand tussen de Europese instellingen en de burgers te verkleinen. Nuno Brito sprak namens zijn land zijn dankbaarheid uit aan de Europese kerken, die Europa helpen herinneren aan de centrale plaats van de menselijke waardigheid.

Bron: COMECE / Kerknet.be

De secretarissen-generaal van Comece en Cek gingen in gesprek met het Portugese EU-voorzitterschap © Comece