Kwart eeuw nieuwe vormen van religieus leven

De Beweging van Barmhartigheid bestaat in december 25 jaar. Het ontstaan van deze religieuze lekenbeweging staat niet op zichzelf. Zij is één van de initiatieven, die rond de laatste eeuwwisseling van de grond kwamen in reactie op het sterk teruglopend kloosterleven in West-Europa.

Centraal in de missie van de beweging staan de woorden barmhartigheid, compassie en mededogen, woorden die van belang zijn bij het “actief meewerken aan een mooiere en betere wereld”. Op 16 december 2023 viert de lekenbeweging, die zich laat inspireren door de spiritualiteit van de Fraters van Tilburg, haar 25-jarig bestaan.