Laat studenten aan de slag gaan met noden in de samenleving

Hoe krijgen studenten meer voeling met de uitdagingen in de samenleving, en in het bijzonder met die aan de onderkant? Het vak service-learning brengt hen ermee in contact.

De rol van universiteiten en hogescholen bestaat erin om onderwijs en onderzoek te leveren ten dienste van onze samenleving. Om die samenleving ten dienste te kunnen zijn, moeten hogeronderwijsinstellingen voldoende betrokken zijn bij die samenleving. Steeds vaker wordt daarom het belang van de maatschappelijke rol van het hoger onderwijs naar voren geschoven. Service-learning biedt de mogelijkheid om het hoger onderwijs beter af te stemmen op de noden en de behoeften in de maatschappij. Het is daarmee een relevante onderwijsmethode om de maatschappelijke betrokkenheid van het hoger onderwijs te versterken.

Lees verder op Ignis-Webmagazine