Laat u geen rabbi noemen – over kerkelijke hiërarchie

Op de Synode over Synodaliteit stonden dit keer ronde tafels waaraan zowel kerkelijke “hoogwaardigheidsbekleders” en “gewone” leken naast en door elkaar zaten. Het is een gelegenheid om eens na te denken over wat er in Mattheus 23 staat: “Laat u geen Rabbi noemen”.