‘Laten we als Kerk opnieuw beginnen vanuit de Heilige Geest’

In zijn 5de catechese over de verkondiging tijdens de algemene audiëntie van woensdag 22 februari 2023 sprak de paus over de rol van de Heilige Geest.

Geliefde broeders en zusters, goedendag en welkom!

Op onze catechesetocht over de hartstocht voor de evangelisatie, nemen we vandaag als uitgangspunt de woorden van Jezus die we hebben gehoord: Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest (Mt 28, 19). Ga – zegt de Verrezene – niet om te indoctrineren, niet om proselieten te maken, neen, maar wel om leerlingen te maken, dat wil zeggen door aan ieder de mogelijkheid te bieden in contact te komen met Jezus, Hem te kennen en Hem in vrijheid te beminnen. Ga en doop: dopen betekent onderdompelen en dus, nog vooraleer het op een liturgische handeling wijst, gaat het over een levensechte handeling: het eigen leven onderdompelen in de Vader, in de Zoon, in de Heilige Geest. Elke dag de vreugde ervaren van de aanwezigheid van God die ons nabij is als Vader, als broer, als Geest die in ons werkt, in onze eigen geest. Dopen is zich onderdompelen in de Triniteit.