“Leer goed te doen, zoek het recht.” 

Het maandelijkse Woord van leven, uitgegeven door de Focolarebeweging, is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het Woord van leven voor januari 2023.

“Leer goed te doen, zoek het recht.” (Jesaja 1:17)

Het Woord van leven van de maand januari is genomen uit het eerste hoofdstuk van de profeet Jesaja. Dit vers werd gekozen voor de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen, die van 15 t/m 22 januari wordt gevierd. De tekst werd opgesteld door een groep christenen uit Minnesota, VS. De kwestie van de rechtvaardigheid is een actueel thema. Ongelijkheid, geweld en vooroordelen groeien in een samenleving die moeite heeft om te getuigen van een cultuur van vrede en eenheid. (1)

Jesaja’s tijden verschilden niet veel van de onze. Door oorlogen, opstanden, het zoeken naar rijkdom, macht, afgoderij en de marginalisering van de armen was het volk Israël de weg kwijtgeraakt. De profeet roept zijn volk met harde woorden op tot bekering en wijst de weg terug naar de oorspronkelijke geest van Gods verbond met Abraham.

“Leer goed te doen, zoek het recht.”

Wat betekent het om te leren goed te doen? We moeten onszelf voorhouden dat we willen leren. Het vraagt inspanning van onze kant. In ons dagelijks leven kunnen we altijd iets verbeteren. En we kunnen opnieuw beginnen als we een fout hebben gemaakt.

Wat betekent het om recht te zoeken? Het is als een schat die gezocht moet worden en waarnaar we verlangen. Het is het doel van ons handelen. Het beoefenen van gerechtigheid helpt om te leren goed te doen. Het is erachter komen wat de wil van God is. Hij wil immers ons welzijn.

Jesaja geeft concrete voorbeelden. De mensen die God het meest verkiest, omdat zij het meest weerloos zijn, zijn de onderdrukten, de wezen en de weduwen. God nodigt zijn volk uit om concreet voor anderen te zorgen, vooral voor hen die niet in staat zijn om hun rechten te doen gelden. Religieuze praktijken, riten, offers en gebeden zijn Hem niet aangenaam als ze niet samengaan met het doen van het goede en het zoeken van recht.

“Leer goed te doen, zoek het recht.”

Dit Woord van leven zet ons aan om anderen te helpen, om een aandachtige blik te hebben en mensen in nood concreet te helpen. Onze weg van bekering vraagt dat we ons hart, onze geest en onze armen openen, vooral voor hen die lijden.

Chiara Lubich schreef een aantal jaren geleden woorden die geschreven lijken voor de dag van vandaag: “Het verlangen naar gerechtigheid en het zoeken ernaar zijn vanaf het begin in het bewustzijn van de mens gegrift. God zelf heeft deze dingen in zijn hart gelegd. Maar ondanks alle veroveringen en ontdekkingen en de vooruitgang in de loop van de geschiedenis, zijn we nog ver weg van de volle realisering van het plan van God. De oorlogen die tot op de dag van vandaag worden uitgevochten, de etnische conflicten en het terrorisme zijn tekenen van sociale en economische ongelijkheid, van onrecht en haat. Zonder liefde, zonder respect voor de individuele persoon en aandacht voor zijn noden, kunnen persoonlijke relaties wel correct zijn, maar ook bureaucratisch worden, niet in staat om afdoende antwoord te geven op menselijke behoeften. Zonder liefde zal er nooit echte rechtvaardigheid zijn, geen gelijke verdeling van goederen tussen arm en rijk, geen aandacht voor iedere individuele man en vrouw en voor de concrete situatie waarin ze zich bevinden.” (2)

“Leer goed te doen, zoek het recht.”

Leven voor een verenigde wereld betekent de wonden van de mensheid wegnemen door middel van kleine gebaren die kunnen helpen de mensenfamilie op te bouwen.

Op een dag ontmoet J. uit Argentinië toevallig de directeur van het instituut waar hij les had gegeven en die hem onder een vals voorwendsel had ontslagen. Wanneer de directeur hem herkent, probeert hij hem te ontwijken, maar J. gaat naar hem toe. Hij vraagt hem hoe het gaat. De directeur vertelt hem over de moeilijkheden van die laatste periode, dat hij nu in een andere stad woont en op zoek is naar werk. J. biedt aan hem te helpen, en verspreidt de volgende dag onder zijn kennissen het nieuws dat hij op zoek is naar een baan voor iemand. Het antwoord laat niet lang op zich wachten. Wanneer de directeur het nieuws ontvangt van het aanbod van een nieuwe baan, kan hij het bijna niet geloven! Hij accepteert het, dankbaar en diep ontroerd door het feit dat degene die hij op een dag had ontslagen ware belangstelling voor hem had getoond.

J. zelf krijgt niet lang daarna het ‘honderdvoud’. Ze bieden hem op hetzelfde moment twee banen aan die hij altijd al had gewild. Hij kon kiezen. Ook hij was verbaasd en geraakt door deze concrete liefde van God.

[1] In Minneapolis, Minnesota, werd in 2020 George Floyd vermoord. Na deze moord begon een beweging voor de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.

[2] Chiara Lubich, Woord van leven van november 2006.

Bron: Focolare.org