Leestip van de dag – zondag 31 mei 2020

Welkom, hoge Gast

Pinkstergebed door mgr. Koen Vanhoutte

Woon in ons, Geest van God,
ga ons niet voorbij,
kom in ons midden.
Welkom, hoge Gast,
leef mee met ons.
Kom thuis bij ons.
Wij bieden U graag onderdak:
een hart om in te wonen,
een gemeenschap klaar voor U.
Kom, ontsteek in ons hart
het vuur van uw liefde.

Verbind ons
met de Vader en de Zoon.
Verhef ons hart
in verlangen naar God.
Wees Gij, o Geest,
het kloppend hart van ons gebed.
Leer ons als kinderen,
eenvoudig en open,
alles verwachten
van wie onze ‘Abba’ wil zijn.
Bid in ons,
adem ons open.

+ Koen Vanhoutte