Leestip van de dag – dinsdag 1 sept 2020

‘Geef, dan zal je gegeven worden’

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen.

“Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld.”(Lucas 6, 38) “

Een groot aantal van zijn leerlingen had zich daar verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar Hem te luisteren” (vgl. Luc. 6, 17-18). Deze woorden vormen bij Lucas de inleiding van een lange toespraak van Jezus, waarin Hij spreekt over de zaligsprekingen, de vereisten van het Rijk van God en de beloften van de Vader aan zijn leerlingen.

Jezus verkondigt in alle vrijheid zijn boodschap aan mannen en vrouwen van allerlei streken, die gekomen zijn om naar Hem te luisteren. Het is een universele boodschap, bedoeld voor alle mensen. Iedereen kan die boodschap ontvangen en zichzelf realiseren als de persoon die door God is geschapen. God is liefde en naar zijn eigen beeld heeft Hij ons geschapen.

“Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld.”

Het zijn indringende en veeleisende woorden. Ze vragen van ons dat we delen met anderen. Niet alleen onze materiële goederen, maar ook onze openheid, barmhartigheid, vergeving. Ze vragen van ons God zelf na te volgen in zijn liefde voor ons.

Het beeld van de overvloedige beloning, van een overvolle maat die ons zal worden toebedeeld, laat zien dat de maat van Gods liefde voor ons mateloos is. Ze maken duidelijk dat Gods beloften boven alle verwachtingen uit in vervulling gaan. Dat bevrijdt ons van de druk van onze berekeningen en onze agenda’s. Het maakt ons ook vrij van de teleurstelling dat we van de anderen niet ontvangen volgens onze eigen maat.

“Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld.”

Over deze uitnodiging van Jezus heeft Chiara Lubich het volgende geschreven: “Is het je nooit overkomen dat je van een vriend een geschenk kreeg en dat je het nodig vond om iets terug te doen? En als het jou zo vergaat, wat moet dat dan wel niet zijn bij God, die de Liefde is! Hij beloont altijd elk geschenk dat wij in zijn naam aan onze medemens geven. God doet dat niet om jou rijker te maken of ons rijker te maken. Hij doet dat omdat we, hoe meer we hebben, des te meer kunnen geven. Als goede beheerders van de goederen van God laten we alles wat we hebben en krijgen circuleren in de gemeenschap die ons omgeeft. Jezus dacht in de eerste plaats zeker aan de beloning die we in de hemel zullen ontvangen. Maar wat hier op aarde gebeurt, is al een voorproefje en de garantie dat het zo zal zijn.”[1]

“Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld.”

Wat zou er niet gebeuren als wij deze liefde samen met vele anderen in praktijk brengen? Dat zou zeker het begin zijn van voor een andere wereldordening.

Jesùs, uit Spanje, vertelt: “Mijn vrouw en ik werken als consulenten. We zijn enthousiast over de principes van de Economie van gemeenschap.[2] Het helpt ons om op een andere manier te kijken naar de werknemers, hun salariëring, alternatieven voor dreigend ontslag; naar de leveranciers, met respect voor de relaties op lange termijn; naar de concurrentie, met gezamenlijke cursussen en het aanbieden van onze know how; naar de klanten, met eerlijke adviezen, ondanks mogelijk eigen nadeel. Het vertrouwen dat zo ontstond heeft ons door de crisis van 2008 heen geholpen. Vervolgens hebben we via de NGO ‘Levántate y Anda’ (Sta op en loop) een leraar ontmoet uit Ivoorkust. Hij wil graag de levensomstandigheden van zijn dorp verbeteren met een kraamkliniek. We hebben zijn project bekeken en het benodigde geld ter beschikking gesteld. Hij kon zijn ogen niet geloven. Ik heb hem uitgelegd dat het de winst was van onze onderneming. Vandaag is die kraamkliniek, die de naam ‘Broederschap’ draagt en gebouwd werd door moslims en christenen, het symbool van de gemeenschap daar.”

Letizia Magri