Leestip van de dag – dinsdag 10 januari 2017

Paus Franciscus: Europa moet pope_francis_2013
nieuw humanisme uitdragen

Tijdens een toespraak schetste de paus het beeld van vrede en veiligheid in een wereld, die gebukt gaat onder de angst voor terreur.

Paus Franciscus heeft maandagmorgen nogmaals het geweld ‘in de naam van God ‘veroordeeld. Tijdens zijn traditionele Nieuwjaarsontmoeting met diplomaten bij de Heilige Stoel drukte hij de religieuze autoriteiten wereldwijd op het hart dat er geen tegenstelling bestaat tussen God en de naastenliefde. Daarbij omschreef hij de ‘pseudo religieus gemotiveerde terreur’ van fundamentalisten als ‘moorddadige waanzin’. Aan politieke verantwoordelijken vroeg hij het recht op godsdienstvrijheid te bevestigen. Kritisch was hij voor de illegale wapenhandel, die olie op het vuur giet bij conflicten wereldwijd.

Zelfs op plaatsen die ooit veilig werden beschouwd,
valt een algemeen gevoel van angst te merken.

In de toespraak verwees de paus expliciet naar het geweld van Boko Haram tegen kinderen in Nigeria, de aanslag tegen de Koptische kathedraal in Cairo, maar tegelijk ook naar het geweld en de aanslagen in Brussel, Nice (ndr. Père Hamel) en recenter Berlijn en Istanbul. De toenadering tussen Cuba en de Verenigde Staten en de evolutie in Colombia noemde hij bemoedigend en hoopvol.

Europa staat voor een keerpunt

Tijdens de jaarlijkse ontmoeting met de ambassadeurs bij de Heilige Stoel zei hij dat Europa een van de belangrijkste momenten uit zijn geschiedenis beleeft. Europa bevindt zich op een beslissend keerpunt. Franciscus maande de Europese naties aan de Europese waarden ter herontdekken.

Franciscus vertelde de diplomaten die geaccrediteerd zijn bij de Heilige Stoel dat hij de evoluties in Europa met grote belangstelling en bezorgdheid volgt. Momenteel onderhoudt de Heilige Stoel diplomatieke betrekkingen met 182 landen. Zonder de Brexit letterlijk te noemen verwees hij naar de crisis van de Europese gedachte.

Het Europese integratieproces blijft een unieke
kans voor stabiliteit, vrede en solidariteit.

Heel Europa beleeft een cruciaal moment in zijn geschiedenis, waarin het zijn identiteit moet terugvinden. Dat vereist dat Europa zijn eigen wortels herontdekt. Volgens Franciscus heeft Europa nood aan een nieuw humanisme, gebaseerd op het vermogen tot integratie en dialoog. Daarbij komt het er ook op aan om intelligente oplossingen te vinden voor het fenomeen van de massale migratie, zonder de veiligheid, culturele identiteit en het sociaal-politieke evenwicht in het land in het gedrang te brengen.

Bron: Vis / I.Media / Radio Vaticana / Kathpress.at / Kerknet.be