Leestip van de dag – dinsdag 11 dec 2018

‘Laat de Heer uw vreugde blijven’

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het Woord van leven voor deze maand december.

“Laat de Heer uw vreugde blijven.”  (Filippenzen 4, 4)

De apostel Paulus schrijft aan de gemeenschap van de Griekse stad Filippi op een moment dat hijzelf in grote moeilijkheden verkeert. Hij wordt vervolgd. Maar toch raadt hij zijn geliefde vrienden aan, en het is bijna een bevel, om altijd in de vreugde te zijn. Maar is het wel mogelijk zo’n opdracht te geven? Wanneer we rondom ons kijken is er vaak helemaal geen reden om gerust te zijn, laat staan in de vreugde te blijven! De zorgen van het leven, de moeilijkheden thuis, de onrechtvaardigheden in de Kerk of in de samenleving, de spanningen tussen volken, dat alles vraagt al veel om niet ontmoedigd te raken of ons op te sluiten in onszelf. Toch nodigt Paulus ook ons uit: “Laat de Heer uw vreugde blijven.”

Wat is zijn geheim? Er is een reden waarom wij ondanks alle moeilijkheden toch altijd in de vreugde kunnen zijn: het leven als christen serieus nemen. Daardoor leeft Jezus in alle volheid in ons, en met Hem kunnen we niet anders dan in de vreugde zijn. Hij is de bron van de ware vreugde, omdat Hij betekenis geeft aan ons leven en ons leidt met zijn licht. Hij bevrijdt ons van iedere vrees, zowel wat betreft het verleden als hetgeen ons nog te wachten staat, en geeft ons de kracht om alle moeilijkheden, bekoringen en beproevingen die we kunnen ontmoeten te overwinnen.
De vreugde van een christen is geen natuurlijk optimisme, of de zekerheid van materiële welstand, of de vrolijkheid van wie jong en gezond is. Ze is de vrucht van een persoonlijke ontmoeting met God in het diepst van het hart.

“Laat de Heer uw vreugde blijven.”

Deze vreugde, vervolgt Paulus dan, maakt het mogelijk om voor anderen open te staan met hartelijkheid, om tijd vrij te maken en die te wijden aan wie we om ons heen hebben.[1] Meer nog, op een andere plaats herhaalt Paulus de woorden van Jezus: “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.”[2]
Uit de omgang met Jezus komt ook de vrede in het hart voort, met haar ontwapenende kracht, waardoor mensen om ons heen geraakt kunnen worden.
Kortgeleden was er in Syrië ondanks de gevaren van de oorlog een groep jongeren bijeen om hun ervaringen met het geleefde Evangelie met elkaar te delen; vandaar vertrokken ze weer met de wil om te getuigen dat broederschap mogelijk is. Een van hen schreef het volgende:
“We hoorden het ene verhaal na het andere, verhalen van pijn en hoop, van heldhaftig geloof in de liefde van God. Er zijn er die alles hebben verloren en nu met hun familie in een vluchtelingenkamp leven. De meest geliefde personen hebben ze zien sterven. Maar de wil van ons jongeren om rondom ons nieuw leven te scheppen, is heel sterk. We organiseren festivals, waaraan duizenden mensen deelnemen, we bouwen een school op en een leggen in een dorp een park aan. We bieden steun aan gezinnen van vluchtelingen. Ik denk vaak aan de woorden van Chiara Lubich: ‘De vreugde van een christen is als een lichtstraal die valt op een traan, als een roos die bloeit op een plek met bloed.’”[3]

In dit getuigenis uit Syrië horen we de kracht van de eerste christenen. In de verschrikkelijke oorlog spreken ze van de hoop in God die Liefde is. En die geven deze door aan hun lotgenoten. Een les in geleefd christendom!

Letizia Magri

  • [1] Vgl. Filip. 4, 5.
  • [2] Hand. 20, 35.
  • [3] Chiara Lubich, La Gioia, tijdens het Jubileum van de Jongeren, Rome 12 april 1984.

Bron: Focolare.nl