Leestip van de dag – dinsdag 12 september 2017

Angela Merkel tegen mensenhandel en voor legale migratie

Voor de vredesontmoeting van religieuze leiders kreeg Sant’Egidio dit jaar Angela Merkel in Münster op bezoek.

Sinds het voorbije weekend zijn in Münster meer dan drieduizend deelnemers bijeen voor de jaarlijkse vredesontmoeting van Sant’Egidio in de geest van Assisi. De bijeenkomst sluit dinsdagavond af in Osnabrück. De keuze voor de steden Münster en Osnabrück heeft alles te maken met de vredesverdragen die daar in 1648 afgesloten werden en die samen de zogenaamde Vrede van Westfalen vormen. Zij maakten een einde aan de Tachtigjarige Oorlog in de Lage Landen en aan de Dertigjarige Oorlog in het Heilig Roomse Rijk.

Bij die langdurige conflicten stonden doorgaans
katholieken en protestanten tegenover elkaar.

Het thema van de bijeenkomst in Münster en Osnabrück luidt: Wege des Friedens of Wegen naar vrede. Die verdragen van Münster en Osnabrück legden inderdaad een nieuwe weg naar vrede open, aldus de Münsterse burgemeester Markus Lewe in zijn openingsrede van zondagavond. Het waren immers geen verdragen van winnaars die hun voorwaarden oplegden aan overwonnenen. Voor het eerst werd een onderhandelde vrede bereikt op basis van principes als soevereiniteit, territorialiteit en gelijkberechtiging van staten.

Het ‘Westfalische systeem’ vormt de basis
van het huidige volkenrecht.
(Markus Lewe)

Bondskanselier Angela Merkel had er – hoewel in volle kiesstrijd – op gestaan om de uitnodiging voor de openingsplechtigheid te aanvaarden en ze werd bij aankomst in de Halle Münsterland dan ook op een staande ovatie vergast. De Duitse regeringsleider kreeg meteen een serieuze assist van de gastheer, bisschop Felix Genn van Münster: U week in het moeilijke jaar 2015 niet van uw overtuiging af dat wie op de vlucht is voor oorlog en terreur, voor honger of andere nood, tijdelijk of permanent opgevangen moet worden.

Wij zijn er trots op dat ons land zo zowel een Europese
als een internationale standaard heeft gezet.
(Mgr. Felix Genn)

Migratie

De bondskanselier ontwikkelde eerst heel wat andere thema’s alvorens zelf ook op de problematiek van de migratie in te gaan. Maar haar standpunt was zonneklaar. De mensenhandel die mensenlevens kost op de Middellandse Zee, moet gestopt worden zoals we die destijds in de Egeïsche Zee ook gestopt hebben, zei ze. Dat betekent concreet dat we – net als met Turkije destijds – nu met Libië en zijn buurlanden oplossingen moeten vinden om de opvang van vluchtelingen aldaar menselijker te maken en de mensenhandelaars af te blokken.

Maar terwijl de illegale immigratie wordt aangepakt, wil de bondskanselier ook ruimte blijven maken voor legale migratie naar het Europese continent. Daarbij noemde Merkel uitdrukkelijk de zogenaamde humanitaire corridors waarmee Sant’Egidio in samenwerking met katholieke en protestantse kerken en kerkgemeenschappen kwetsbare migranten op veilige wijze – dit wil zeggen: met veiligheidscontroles van de gastlanden – naar Italië en Frankrijk brengt om ze daar met middenveldorganisaties op te vangen.

Ten slotte moeten we ook investeren in Afrika,
veel meer dan we tot nog toe gedaan hebben.
(Angela Merkel)

De bondskanselier is er immers van overtuigd dat duurzame oplossingen in een geglobaliseerde wereld niet kunnen als niet iedereen ervan geniet. Afrika telt een bijzonder jonge bevolking en er staat het continent een immense bevolkingsexplosie te wachten. We mogen Afrika niet beschouwen als een wingewest voor onze business zoals de Chinezen het doen, riep Europees parlementsvoorzitter Antonio Tajani uit. De bondskanselier zit op dezelfde lijn en pleit met name voor massale investeringen in onderwijs in Afrika.

We moeten ervoor zorgen dat elke jonge Afrikaan naar school gaat,
niet alleen de jongens, maar vooral ook de meisjes !
(Angela Merkel)

‘Godsdiensten moeten vredestichter zijn’

In zijn boodschap aan de deelnemers van de vredesmanifestatie van Sant’Egidio in Münster en Osnabrück onderstreepte paus Franciscus de rol van religieuze leiders in conflicten wereldwijd. Hij veroordeelde de onredelijkheid van wie haat zaait, de waanzin van de terreur en de bedriegelijke kracht van wapens. Godsdiensten moeten vrede nastreven, voegde paus Franciscus eraan toe. Religieuze leiders moeten eraan herinneren dat God een afkeer heeft van de oorlog, dat oorlog nooit heilig is en dat geweld nooit kan gerechtvaardigd worden in de naam van God.

Bron: Kerknet.be