Leestip van de dag – dinsdag 13 december 2016

Vreugde is de vrucht van Godspope_francis_2013
verlossend en liefdevol ingrijpen

In zijn catechese bij het Angelus op zondag 11 december riep paus Franciscus op om die vreugde te delen door troost en hoop te schenken aan de armen.

Geliefde broers en zussen, goedendag !

Vandaag vieren we de derde zondag van de advent (…) Jesaja spreekt over de woestijn, de verdorde aarde, de steppe (cf. 35, 1). De profeet ziet voor zich slappe handen, knikkende knieën, ontmoedigde harten, blinden, doven en stommen (cf. vv. 3-6). Dit is het kader van een situatie vol verlatenheid, van een onoverkomelijk noodlot zonder God.

Jezus brengt verlossing

Maar uiteindelijk wordt de verlossing aangekondigd: Houd moed, wees niet bang, hier is uw God, (…) Hij komt u redden (cf. Js 35,4). En meteen wordt alles anders: de woestijn bloeit, troost en vreugde vervullende harten (cf. vv. 5-6). Deze tekenen door Jesaja aangekondigd als openbaring van de al aanwezige verlossing, worden werkelijkheid in Jezus. Hijzelf bevestigt dit door aan de gezanten van Johannes de Doper te antwoorden. Wat zegt Jezus aan die gezanten? Blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen worden rein en doven horen, doden staan op (Mt 11,5). Dat zijn geen woorden, het zijn feiten die aantonen dat de verlossing door Jezus gebracht het hele menselijke wezen raakt en het vernieuwt. God is de geschiedenis binnengetreden om ons te bevrijden van de slavernij van de zonde. Hij heeft zijn tent in ons midden opgeslagen om ons bestaan te delen, onze kwalen te genezen, onze wonden te verbinden en ons het nieuwe leven te schenken.

Vreugde is de vrucht van dit verlossend
en liefdevol ingrijpen van God.

Een gevoel van jubel

We worden uitgenodigd om ons door het gevoel van jubel te laten meenemen. Deze jubel, deze vreugde…

Een christen die niet vreugdevol is, mist iets of het is geen christen !
De vreugde van het hart, de vreugde van binnen
die ons verder draagt en ons moed geeft.

De Heer komt, Hij komt in ons leven als bevrijder, Hij komt ons bevrijden van alle inwendige en uitwendige slavernij. Hij wijst ons de weg van de trouw, van het geduld en van de volharding, zodat bij zijn wederkomst, onze vreugde volkomen zal zijn. Kerstmis is dichtbij, in onze straten en huizen zijn de tekenen van zijn nabijheid zichtbaar, ook hier op het plein staat de kribbe naast de boom. Die uiterlijke tekenen nodigen ons uit de Heer te ontvangen die altijd opnieuw komt en aanklopt aan onze deur, Hij klopt aan de deur van ons hart om dicht bij ons te komen. Hij nodigt ons uit zijn stappen te herkennen te midden van die van de broeders die met ons gaan, vooral de zwakken en hulpbehoevenden.

Deel de vreugde met anderen

Vandaag worden we uitgenodigd blij te zijn om de nakende komst van onze Verlosser en we worden geroepen die vreugde met de anderen te delen door troost en hoop te schenken aan de armen, aan de zieken, aan de eenzame en ongelukkige mensen. De Maagd Maria, de dienstmaagd van de Heer, helpt ons de stem van God te horen in het gebed en Hem in de broeders met medelijden te dienen, en zo klaar te zijn om op de afspraak van Kerstmis te verschijnen met ons hart voorbereid om Jezus te ontvangen.

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

Bron: Kerknet.be