Leestip van de dag – dinsdag 13 februari 2018

Bijbels voor mensen
achter de tralies

Inzamelactie van het vicariaat Brussel
van 14.02.2018 tot 20.05.2018

Jezus, vergeet mij niet wanneer je in je koninkrijk komt (Lc 23,42) zegt een misdadiger die samen met Jezus aan het kruis hangt. Deze woorden van de zogenaamde goede moordenaar moedigen ons aan gedetineerden niet te vergeten. Er zijn verrassend wat gevangenen die Jezus beter willen leren kennen en om een Bijbel vragen. De rooms-katholieke aalmoezeniersdienst wil met mensen achter de tralies een geloofstraject afleggen waarbij het bidden met een Bijbel (liefst in ieders eigen taal) centraal staat.

Aalmoezeniers in de Brusselse gevangenissen blijven zoeken
naar creatieve wegen om mensen achter de tralies
te bereiken in hun moedertaal via de Bijbel.

Het blijft een hele pastorale uitdaging omdat het moeilijk is Bijbels te vinden of te kopen in een waaier van verschillende talen. Het vicariaat Brussel wil de aalmoezeniersdienst steunen met een Bijbelinzamelactie.

Wij vragen aan gelovigen om Bijbels te schenken
(Nieuwe Testament en/of Oude Testament, Psalmen)
in zoveel mogelijk verschillende talen.

Dit kan je doen op de volgende manieren: ofwel door een Bijbel te deponeren in een daartoe voorziene Bijbelbox (te vinden tijdens de veertigdagentijd in de kerken van Brussel en andere deelnemende locaties), ofwel door ze op te sturen of te brengen naar Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel (t.a.v. Hellen Mardaga, dienst communicatie). Het hoogtepunt van de actie is tijdens de Goede Week maar je kan Bijbels schenken vanaf Aswoensdag (14 februari) tot en met Pinksteren (20 mei).

Voor meer informatie: hellen.mardaga@kerknet.be of 0479 12 51 41

Ik dank jullie namens de Brusselse Kerk, de aalmoezeniersploeg en de mensen achter de tralies

+ Jean Kockerols

Hulpbisschop van het vicariaat Brussel

Bron: Kerknet.be