Leestip van de dag – dinsdag 15 november 2016

De inclusieve barmhartigheid van de Vader

Tijdens de jubileumaudiëntie van zaterdag 12 november 2016 sprak de paus over inclusie als aspect van barmhartigheid.

Geliefde broers en zussen, goedendag !

In deze laatste jubileumaudiëntie op zaterdag wil ik een belangrijk aspect van de barmhartigheid voorstellen: de inclusie. God wil niemand uitsluiten, maar allen insluiten. Bijvoorbeeld, door het Doopsel maakt God ons in Christus tot zijn kinderen, ledematen van zijn lichaam dat de Kerk is. Wij christenen worden geroepen om dezelfde norm te hanteren: de barmhartigheid is die wijze van handelen, die stijl, waardoor we anderen in ons leven trachten in te sluiten door ons niet op te sluiten in onszelf en in onze egoïstische zelfzekerheid.

Universele uitnodiging

In de passage uit het Evangelie volgens Matteüs die we zojuist gehoord hebben, spreekt Jezus een universele uitnodiging uit: Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven (Matt, 11,28). Niemand wordt van deze oproep uitgesloten, want de zending van Jezus bestaat er in aan elke mens de liefde van de Vader te openbaren.

Van ons wordt verwacht dat we het hart openstellen, vertrouwen op Jezus en deze boodschap van liefde opnemen waardoor we binnentreden in het mysterie van de verlossing.

Inclusie als aspect van de barmhartigheid wordt zichtbaar in het wijd openspreiden van de armen om zonder uit te sluiten te onthalen; zonder de ander te klasseren op basis van maatschappelijke situatie, van taal, van ras, van cultuur, van godsdienst: tegenover ons staat alleen maar een mens die we zoals God moeten liefhebben.

Een mens om lief te hebben

Wie ik ontmoet in mijn werkmilieu, in mijn buurt, is een mens om lief te hebben, zoals God liefheeft. ‘Maar die is uit dat land, van een ander land, van die godsdienst, van een andere godsdienst…’ Het is een mens die door God wordt bemind en die ik moet beminnen. Dat is insluiten en dat is inclusie.

Hoeveel vermoeide en verdrukte mensen ontmoeten we niet elke dag! Op straat, in publieke gebouwen, in de wachtkamer van de arts.

Jezus laat zijn blik, ook door onze ogen, op elk van die gezichten rusten. En hoe is ons hart dan? Is het barmhartig? En onze manier van doen en denken, is die inclusief? Het Evangelie roept ons op in de geschiedenis van de mensheid een groot werk van insluiten te herkennen dat, met volle eerbiediging van de vrijheid van elke mens, van elke gemeenschap, van ieder volk, allen oproept om een gezin van broers en zussen te worden door gerechtigheid, solidariteit en vrede en om deel uit te maken van de Kerk die het lichaam is van Christus.

Niet voor de voeten lopen

Hoe waar zijn deze woorden van Jezus die allen die vermoeid en afgemat zijn uitnodigt bij Hem te komen om rust te vinden! Zijn wijd gespreide armen op het kruis bewijzen dat niemand wordt uitgesloten uit zijn barmhartigheid, ook niet de grootste zondaar: niemand! Allen zijn we in zijn liefde en in zijn barmhartigheid ingesloten. De meest directe wijze waarop wij ervaren dat we ons door Hem aanvaard en opgenomen weten, is zijn vergiffenis.

Allen hebben we nood aan de vergiffenis van God.

Allen hebben we nood aan broers en zussen die ons helpen om naar Jezus te gaan, om ons open te maken voor de gave die Hij ons op het kruis heeft geschonken. Laten we elkaar niet voor de voeten lopen! Laten we niemand uitsluiten! Integendeel, laten we ons, nederig en eenvoudig, omvormen tot instrumenten van de inclusieve barmhartigheid van de Vader. Zo is de inclusieve barmhartigheid van de Vader. De heilige moeder Kerk is in de wereld de vertolking van de grote omhelzing van Christus, dood en verrezen. Ook dit plein met zijn colonnade, verbeeldt deze omhelzing. Laten we ons opnemen in deze beweging van inclusie van de anderen, om zo getuigen te zijn van de barmhartigheid waarmee God ieder van ons ontvangen heeft en ontvangt.

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

Bron: Kerknet.be

 

De barmhartige Samaritaan

De barmhartige Samaritaan