Leestip van de dag – dinsdag 17 oktober 2017

Honger is geen ongeneeslijke ziekte

Paus Franciscus vraagt kordaatheid van de internationale gemeenschap in de strijd tegen de opwarming van de planeet en de honger wereldwijd.

Paus Franciscus heeft tijdens zijn bezoek aan de hoofdzetel van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) van de VN in Rome de regeringen wereldwijd opgeroepen om de honger en de opwarming van de planeet te bestrijden en zich in te zetten voor de beëindiging van conflicten. Die factoren samen zorgen ervoor dat mensen bereid zijn om alles te op het spel te zetten op zoek naar dagelijks brood en een menswaardige toekomst. De paus vestigde ook de aandacht op de nauwe band tussen voedselzekerheid en migratie. Hij wees op de zwaarwegende consequenties van voedselspeculatie op de voedselzekerheid. Te midden van de van de stijgende vraag naar voedsel is het absoluut noodzakelijk dat de vruchten van de aarde voor iedereen beschikbaar zijn en blijven.

‘Regeringen moeten samenwerken om de onderling
verbonden problemen van honger, opwarming
en migratie aan te pakken.’

Na zijn toespraak van vanmorgen maandag op de FAO-zetel naar aanleiding van de Internationale Dag tegen de Honger kreeg de paus een staande ovatie. Hij verwees in zijn speech onder meer naar het Klimaatakkoord van Parijs en stelde dit als voorbeeld van de manier waarop de internationale gemeenschap, op basis van wetenschappelijke gronden, kan samenwerken. Zonder de VS bij naam te noemen zei hij te betreuren dat sommige landen onder het klimaatakkoord proberen uit te komen. Tegelijk bestempelde hij nalatigheid en hebzucht als de belangrijkste oorzaken van de aantasting van onze planeet.

‘Medelijden volstaat niet om de honger
in de wereld te bestrijden,
want dan blijft onze hulp beperkt tot noodhulp.’

Met betrekking tot de honger in de wereld zei paus Franciscus nog dat het beperken van het aantal monden om te voeden een schijnoplossing is om de honger in de wereld aan te pakken. Wij moeten veeleer proberen om de overvloedige middelen van de planeet beter te beheren en afval te voorkomen. Wij worden uitgedaagd tot een verandering van onze levensstijl en een meer bewuste omgang met de hulpbronnen van onze planeet.

Bron: SIR / VIS / AP / Kerknet.be