Leestip van de dag – dinsdag 19 december 2017

Wat door eenvoudigen wordt verstaan

Woorden van Gaston Durnez

Zij zegden met een glimlach, dat het verhaal van Betlehem historisch niet klopte. Het was misschien wel mooi beschreven, ja, ‘ze konden schrijven in die tijd, maar wáár was het niet’.
Geen stal, geen grot, geen volkstelling, geen maagd, geen kind, geen sneeuw. ‘Het was wel een stukje van onze cultuur,’ zegden zij. Zoals onze oude kerstliedjes dus.
Er zat jammer genoeg niemand bij die kon laten opmerken, dat zij iets vergaten. Dat was de kern, de waarheid die het verhaal heeft overleefd.

Het gaat over een God, wiens naam men vroeger zelfs niet durfde te schrijven, die zomaar van uit onbereikbare hoogte naar de begaanbare grond kwam, om de goede reden, dat de hemel op aarde begint, waar hij allereerst toegankelijk is voor de kleinsten, de armen, de herders, en daarna ook voor (drie) wijzen of koningen die nieuwsgierig zijn naar wat door eenvoudigen wordt verstaan.

Gaston Durnez
23/12/2016