Leestip van de dag – donderdag 2 februari 2017

Veertig dagen na Kerstmis
ziet Simeon het licht

‘Een volk dat in duisternis dwaalt, ziet dan een groot licht.’ Als Maria Jezus in de tempel toont, herkent de oude Simeon in Hem Jesaja’s profetie.

Op 2 februari ligt Kerstmis welgeteld 40 dagen achter ons. Met het feest van de Opdracht van de Heer (vroeger Maria Lichtmis) herdenkt de kerk het moment waarop Maria conform de joodse Wet gereinigd werd en een offer bracht voor haar eerstgeboren zoon.

Toch verschuift in het evangelie volgens Lucas de aandacht voor Maria al gauw naar die voor Jezus. Een oude man – Simeon – komt de tempel binnen, daarheen gedreven door de Geest. Als hij Jezus ziet, herkent hij daarin de belofte van God via de profeet Jesaja: Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet dan een helder licht. Uitbundig laat Gij hen juichen.

Lees verder …