Leestip van de dag – dinsdag 2 juni 2020

Regina Coeli voor het eerst met publiek op het Sint-Pietersplein

Paus Franciscus heeft zondag voor het eerst sinds de lockdown zijn Regina Coeli-toespraak voor een beperkt publiek op het Sint-Pietersplein gehouden.

Voor het eerst sinds de verplichte lockdown in Italië heeft paus Franciscus zijn zondagse Regina Coeli-toespraak gehouden vanuit het raam van het apostolische paleis voor een (beperkt) publiek op het Sint-Pietersplein. Zoals gewoonlijk sprak hij na een korte pinksterhomilie en zijn apostolische zegen over enkele actuele onderwerpen en richtte hij zich direct tot enkele groepen bedevaarders die zich op het immense plein hadden verzameld.

Sinds 8 maart hield de paus  zijn zondagse toespraak, noodgedwongen vanwege de coronacrisis, vanuit de bibliotheek van het apostolisch paleis. Ze werd door enkele Italiaanse en internationale media rechtstreeks uitgezonden. Van een echte ‘menigte’ op het Sint-Pietersplein was er zondag nog geen sprake. Alle aanwezigen hielden netjes voldoende afstand tot elkaar. Het deed paus Franciscus zicht- en hoorbaar goed dat hij opnieuw contact kon maken met mensen.

Amazonesynode

Na zijn Regina Coeli-toespraak herinnerde de paus zijn gehoor eraan dat zeven maanden geleden de bijzondere Amazonesynode werd afgesloten. Vandaag op het hoogfeest van Pinksteren roepen we de Heilige Geest aan om licht en kracht te geven aan de Kerk en de samenleving in het Amazonegebied, dat zwaar getroffen is door de pandemie. Vele mensen zijn besmet, en er zijn vele doden, ook bij de inheemse volkeren, die erg kwetsbaar zijn. Op voorspraak van Maria, Moeder van Amazonia, bid ik voor de armsten en meest weerlozen van die dierbare regio, maar ook voor de mensen in de hele wereld.

Geen besparingen in gezondheidszorg

De paus onderstreepte dat het niemand mag ontbreken aan gezondheidszorg. Geen enkele overheid zou moeten bezuinigen op voorzieningen die de volksgezondheid bevorderen.

Zorg voor mensen, die belangrijker zijn dan de economie. Wij mensen zijn de tempel van de Heilige Geest, niet de economie! Paus Franciscus

Dag van de Hulp

Verder sprak de bisschop van Rome over de Italiaanse Nationale Dag van de Hulp, een themadag die in het teken staat van de solidariteit met de zieke medemens. Ik denk met dankbaarheid en bewondering aan al diegenen die, door de zieken in deze pandemie te steunen, hun leven hebben gegeven. We bidden in stilte voor de artsen, vrijwilligers, verpleegkundigen, alle gezondheidswerkers en velen die in deze periode hun leven hebben gegeven.

Zalig Pinksteren!

Tot slot zei de paus: Ik wens iedereen een zalige hoogdag van Pinksteren. We hebben het licht en de kracht van de Heilige Geest zo hard nodig! De Kerk heeft het nodig om samen en moedig te wandelen en te getuigen van het Evangelie. En de hele menselijke familie heeft het nodig, om uit deze crisis te komen, meer verenigd en niet langer verdeeld.

U weet dat sinds deze crisis niets niet meer hetzelfde is als voorheen: men komt er beter of slechter uit. Paus Franciscus

Dat we de moed hebben om te veranderen, om beter te zijn, om beter te zijn dan voorheen en om de samenleving na de crisis van deze pandemie positief op te bouwen.

Alstublieft, vergeet niet voor mij te bidden.

Bron: VaticanNews / kro-ncrv.nl / katholieknieuws/ Kerknet.be