Leestip van de dag – dinsdag 2 mei 2017

“Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan
de voltooiing van deze wereld.”

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het Woord van leven voor deze maand mei.

“Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”
Matteüs 28, 20

Matteüs vertelt in zijn Evangelie over de laatste gebeurtenissen in het leven van Jezus: Hij is gekruisigd, gestorven maar uit de dood opgestaan. Hij heeft in zijn leven de liefde van God voor ieder schepsel verkondigd en de weg naar de broederschap van alle mensen geopend. Vóór terug te keren naar de Vader verzamelt Jezus de leerlingen met wie Hij zijn leven had gedeeld en vertrouwt hun de taak toe om zijn werk voort te zetten. Een ongehoorde onderneming! Hoe kunnen zwakke mensen nu het werk en leven van Jezus voortzetten?

Maar Jezus verzekert zijn leerlingen dat Hij hen niet alleen laat. Meer nog, Hij belooft hun dat Hij iedere dag met hen zal zijn, ze zal steunen en vergezellen “tot aan de voltooiing van deze wereld”.

Deze woorden zijn ook voor ons nog actueel. Jezus zelf is bij ons en helpt ons om dezelfde liefde voor God en de naaste te hebben als Hij, om net als Hij open te staan voor wie dan ook en barmhartigheid te tonen voor iedereen.

Maar waar ervaren wij die hulp en aanwezigheid van Jezus? Staat Hij werkelijk naast me en begeleidt Hij me?

Ja. We vinden Hem op allerlei manieren. Soms op onverwachte momenten. Hij ‘verbergt’ zich in de verschoppeling, in wie om raad vraagt, in wie vastzit, in wie hulp nodig heeft. Dat heeft Hij onomwonden gezegd: “Ik had honger en je hebt Mij te eten gegeven.”

Hij is ook aanwezig wanneer we eenheid opbouwen met de mensen uit onze kring: “Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden”, heeft Hij gezegd. Op die momenten krijgt ons gebed tot de Vader een grotere kracht en vinden we het licht voor de keuzes die we dagelijks moeten maken.

Hij is daarnaast aanwezig in zijn Woord. Neem het Evangelie eens ter hand en probeer de woorden die je leest die dag waar te maken. Je zult ervaren dat Hij je leven werkelijk vernieuwt.

“Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” Iedere morgen kunnen we opstaan en denken: vandaag wil ik ontdekken waar God me wil ontmoeten! Je zult Hem ontmoeten en verwonderd staan over de vreugde en het licht als een duidelijk teken van zijn aanwezigheid.

Dat ervoer ook een jonge vrouw, die een moeilijke relatie met haar schoonmoeder had. Zij vertelde: “De moeder van mijn man was nogal gehecht aan haar zoon en zelfs wat jaloers. Dat gaf moeilijkheden. Maar ik probeerde haar altijd als kind van God te zien, die door de hemelse Vader net zoveel werd liefgehad als ik. Een jaar geleden werd bij haar een tumor ontdekt en had ze voortdurende zorg nodig. Mijn man en ik besloten haar in huis op te nemen. Tot mijn verrassing beantwoordde zij mijn aandacht voor haar met een even grote liefde. Er volgden maanden van veel offers. Toen mijn schoonmoeder overleed was er in allen een grote vrede. In die dagen merkte ik dat ik in verwachting was, iets wat we negen jaar lang hadden gewenst! Dit kind is voor ons een zichtbaar teken van de liefde van God.”

Letizia Magri