Leestip van de dag – dinsdag 21 november 2017

Wat ouderen jongeren
te bieden hebben

Ouderen moeten zich niet meer laten gelden in de wereld. Net daarom hebben ze jongeren en de wereld iets bijzonders te bieden.

Het grootste cadeau dat ouderen aan jongeren kunnen geven, is niet hun kennis, geen wijsheid, geen mens- en wereldbeeld, geen morele lessen of waarden, geen bijzondere inzichten of levenservaring, maar wel innerlijke ruimte.

Waar leren we ons geleefde leven ervaren als een levende en zinvolle werkelijkheid? Waar kunnen we uitspreken wat ons ten diepste beroert en bezielt? Wie luistert er naar onze onuitsprekelijke vrees en hoop, naar het geheim dat ons leven ten diepste is? Bij wie mogen we even aanleunen tegen de grens van ons niet-weten?

Waar leren we ervaren:
zo is het voor mij !

Dat is trouwens geen luxebehoefte, maar een levensnoodzaak. Innerlijkheid die geen aandacht en uitdrukking krijgt, verschrompelt. Witgekalkte graven noemt de Bijbel mensen van wie het uiterlijke leven er nog wel staat, maar waar innerlijk niets mee overeenstemt. Tegenwoordig zouden we ze zombies noemen of robots. Al zijn die laatste in de film al menselijker dan de mens.

Het innerlijke van de mens
is een met uitsterven bedreigde diersoort.

We ademen een  materialistisch wereldbeeld waarin alleen het tastbare telt. En dan zijn er de ontelbare afleidingen en besognes die ons naar een oppervlakkig leven trekken.

Het is een uitdaging om in deze tijd en wereld toch te leren wat er bij ons van binnen leeft en daar een intieme relatie mee op te bouwen.

Dan komen we weer bij de rol van de ouderen.

Om naar ons innerlijke te leren luisteren,
hebben we iemand nodig die het ons voordoet.

Door naar ons te luisteren. Iemand die zelf schoonmaak heeft gehouden in zijn drijfveren en wat vrije ruimte ter beschikking heeft.

Goed luisteren is zo een ondergewaardeerde vaardigheid, dat het geen kwaad kan om enkele technieken van empathisch luisteren te leren.

Zolang we maar onthouden dat technieken niet op de eerste plaats komen. Wel het vertrouwen dat iets in elk van ons aan het werk is en vooruit wil in de richting van meer leven.

We moeten dat werkende en op het leven gerichte iets
alleen met warmte en ruimte omgeven
zodat het zich kan ontvouwen.

De grootste dienst die ouderen aan jongeren kunnen bewijzen is werkelijk met heel hun diepte en niet-oordelende liefde aanwezig zijn bij het innerlijke proces van de ander.

Er is geen heerlijker opdracht
dan zo spirituele moeder en vader te mogen zijn.

Meer weten

Sim D’Hertefelt

Bron: Kerknet.be