Leestip van de dag – dinsdag 22 november 2016

‘Werelddag van de armen’pausfrancisus

Tijd van barmhartigheid houdt niet op

Ook na het Jaar van Barmhartigheid is het nog steeds een “tijd van barmhartigheid”. Dat schrijft paus Franciscus in zijn apostolische brief Misericordia et misera, Barmhartigheid en ellende, naar aanleiding van het barmhartigheidsjaar dat hij 20 november afsloot. De brief is maandag door het Vaticaan vrijgegeven. De paus roept daarin de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar uit tot ‘Werelddag van de armen’.

Verder kondigt hij aan dat de speciale toestemming die alle priesters in het Jaar van Barmhartigheid hadden gekregen om in de biecht absolutie te verlenen voor abortus wordt verlengd. Eerst was dit voorbehouden aan bisschoppen en aan door hen aangewezen priesters. De paus beklemtoont “dat abortus een ernstige zonde is, omdat hierdoor een onschuldig leven wordt beëindigd”. Maar hij voegt er aan toe “dat er geen zonde is die door Gods barmhartigheid wordt uitgewist als die een hart vindt dat spijt heeft en verzoend wil worden met de Vader.”