Leestip van de dag – dinsdag 23 april 2019

Met de blik van de Heer …

Wat met de daders van terreur?

Uiteraard, en geheel terecht, gaan wereldwijd gedachten naar, en gebeden voor, de slachtoffers van de terreurdaden in Sri Lanka. Die solidariteit is mooi, en moet gekoesterd worden.

Maar wat met de daders van deze terreur? Verschillende van hen zijn dood (omdat ze zichzelf opbliezen), anderen zijn misschien nog in leven. En er zullen beslist ook mensen zijn die met hen sympathiseren, ginds en elders in de wereld.

Ik vraag me af, moest Jezus vandaag hier op aarde rondlopen, hoe Hij naar deze daders en sympathisanten zou kijken. Zou Hij, moest Hij in Sri Lanka zijn, hen gaan opzoeken? En wat zou Hij dan doen? Welke woorden zou Hij spreken?

We moeten het doen met de evangelies. Met het feit dat Jezus z’n Vader vroeg om z’n eigen moordenaars te vergeven. We moeten het doen met het feit dat Jezus allen die wilden veroordelen op het matje riep. We moeten het doen met de vele verhalen waar Jezus maaltijd genoot met de zondaars. We moeten het doen met een Zacheüs tot wie Jezus zei: ‘Vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn’, en we kennen het gevolg. We moeten het doen met vertellingen over Jezus’ liefde voor de verloren gelopen schapen.
En bovenal moeten we het doen met de gegevenheid van Jezus’ kruisdood, waar Hij allen optilde en redde…

En wij, christenen, die in wezen deel uitmaken van Jezus’ zending… Hoe kijken wij nu naar de daders van deze terreur in Sri Lanka? Is het niet onze opdracht, en zending, te kijken met de blik van de Heer?
Niet makkelijk.

Het houdt me bezig. Het verdiept m’n kijken naar Christus.

Het evangelie is niet goedkoop.

kris