Leestip van de dag – dinsdag 23 juli 2019

Woeker met je talenten

Was Jezus ergens goed in, waar lagen zijn talenten? Piet van Breemen zoekt het geheim van de verborgen jaren van Jezus en ontdekt een oer-talent.

Als we het leven van Jezus beschouwen, treft het dat Hij er negentig procent van doorbracht in het onbekende stadje Nazareth. “Jezus ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevallen bij God en de mensen” (Lucas 2, 51-52).

De verborgen jaren in Nazareth betekenen een ondoorzichtige periode, een echt mysterie. Van dit geheim kunnen we nooit volledig de diepte doorgronden. Maar het evangelie kent geen geheime omwille van de geheimzinnigheid. Er is met andere woorden een boodschap in het geheim van Nazareth; een stuk wijsheid, een brok goed nieuws. Er ligt een uitnodiging in om dieper te begrijpen hoe Jezus zijn zending verstond en om mijn eigen leven daar zuiverder op af te stemmen.

Lees verder …