Leestip van de dag – dinsdag 23 juni 2020

Angelus: paus spreekt over vluchtelingen, milieu en Vaderdag

In zijn angelustoespraak vroeg de paus zondag extra aandacht voor de bescherming van de vluchtelingen en het milieu en bad hij voor alle vaders.

Paus Fanciscus herinnerde in zijn toespraak na het Angelus eraan dat VN-Wereldvluchtelingendag was. Hij vroeg speciale aandacht voor de bescherming van vluchtelingen. De door het coronavirus veroorzaakte crisis heeft duidelijk gemaakt dat ook de vluchtelingen de nodige bescherming moeten krijgen om hun waardigheid en veiligheid te garanderen. Ik nodig u uit om samen met mij te bidden voor een hernieuwde en effectieve inzet van allen voor de effectieve bescherming van ieder mens, met name van degenen die gedwongen zijn te vluchten vanwege situaties die voor hen of hun familie ernstig gevaar opleveren, zei Franciscus vanuit het venster van het pauselijk appartement dat uitkijkt op het Sint-Pietersplein. Daar waren door de politie al iets meer gelovigen toegelaten dan de afgelopen drie zondagen.

Milieu

De paus wees ook op een ander aspect van de pandemie: het milieu. De lockdown heeft de vervuiling verminderd en de herontdekking van de schoonheid van zoveel plaatsen zonder verkeer en lawaai mogelijk gemaakt. Nu de activiteiten worden hervat, moeten we allemaal meer onze verantwoordelijkheid nemen bij de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Ik waardeer de vele initiatieven die in elk deel van de wereld van onderaf ontstaan en in die richting opgaan. Zo is er in Rome nu een speciale dag gewijd aan de rivier de Tiber. Iets soortgelijks is er ook in andere delen van de wereld. Mogen zij een geest van burgerschap bevorderen, die zich almaar meer bewust is van dit essentiële gemeenschappelijke goed.

Vaderdag in Argentinië

De dat het zondag in zijn vaderland Argentinië, maar ook nog heel wat andere landen Vaderdag was. Hij verzekerde alle papa’s waar ook ter wereld van zijn geestelijke nabijheid. We weten allemaal dat het niet gemakkelijk is om vader te zijn! Daarom bidden we voor hen. Ik herinner me ook op een bijzondere manier onze vaders die ons blijven beschermen vanuit de hemel.

Patroon van de jongeren

Aan het einde van zijn toespraak zei Franciscus nog dat 21 juni ook de gedachtenis is van de heilige jezuïet Aloysius Gonzaga (1568-1591), patroon van de jongeren. Hij stierf heel jong, hier in Rome, doordat hij pestlijders verzorgde. Aan zijn voorspraak vertrouw ik alle jonge mensen in de hele wereld toe.

Bron: Kerknet.be