Leestip van de dag – dinsdag 24 januari 2017

Kijken met de ogen van de Heer

Vandaag, op 24 januari, gedenken en vieren we de heilige Franciscus van Sales. De man heeft vele notities nagelaten gericht voor de gewone man/vrouw in de straat tot groei van hun geestelijk leven. Hieronder een mooi fragment waarin hij oproept naar de ander te kijken met de ogen van de Heer.

Het is verrassend en verheugend in het evangelie vast te kunnen stellen hoe de evangelisten regelmatig verwij­zen naar de blik van de Heer, alsof deze iets bijzonders had. Ze vertellen ons dat Jezus liefdevol keek naar die jongeman die naar Hem toekwam met het verlangen zijn leven te beteren; Hij keek vertederd naar de arme weduwe, die zich zo edelmoedig betoonde voor Gods zaken door het beetje dat zij voor haar levensonderhoud bezat in het offerblok van de tempel te deponeren, en Hij keek met genegenheid naar Zacheüs, die in de boom geklommen was… Jezus zag naar allen om met groot respect: naar zieke en gezonde mensen, naar kinderen en volwassenen, naar bedelaars, naar zondaars… Dit voorbeeld moeten wij altijd navolgen in onze dagelijkse samenleving. De mensen, àlle mensen, met sympathie, met waardering en hartelijkheid bezien. Als wij de mensen zouden bekijken zoals de Heer naar hen omziet, zouden wij het niet wagen hen negatief te beoordelen. … Laten we om ons heen kijken en trachten te zien wie wij iedere dag ontmoeten in ons eigen huis, op kantoor, in het stadsverkeer, die met ons hun beurt afwachten bij de tandarts of in de apotheek. Laten we, samen met Jezus onderzoeken of wij hen met vriendelijke en barmhartige ogen bezien, zoals Hij naar hen kijkt.

Meer info over Franciscus van Sales: klik hier.