Leestip van de dag – dinsdag 25 oktober 2016

Vandaag is het tijd voor Franciscus_in_2015
missie en tijd voor moed !

In zijn woord bij het Angelus op zondag 23 oktober riep paus Franciscus ons op om in het voetspoor van Paulus moedig te getuigen van het Evangelie.

Geliefde broers en zussen, goedendag !

De tweede lezing van de liturgie op deze dag brengt ons de aansporing van de heilige Paulus aan Timoteüs, zijn medewerker en geliefde zoon. Hij kijkt daarbij terug op zijn bestaan als apostel dat volledig gewijd was aan de missie (cf. 2 Tim 4,6-8.16-18). Met het einde van zijn aardse weg voor ogen, verwijst hij naar drie seizoenen: het heden, het verleden, de toekomst.

De vruchtbare missie van Paulus

Het heden beschrijft hij met het beeld van het offer mijn bloed is weldra geplengd (v. 6). Wat betreft het verleden verwijst Paulus naar zijn voorbije leven in de beelden van de goede strijd en van de wedloop van een man die trouw geweest is aan zijn keuze en eigen verantwoordelijkheid (cf. v. 7). Bijgevolg vertrouwt hij met het oog op de toekomst op de beloning door God die een rechtvaardige rechter is (v. 8). De missie van Paulus is vruchtbaar, goed en trouw geweest dankzij de nabijheid en de kracht van de Heer die van hem een verkondiger van het Evangelie aan alle volkeren heeft gemaakt. Hij zegt het zo: Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven om door mij de prediking van het evangelie te voltooien, zodat alle volken ervan hebben gehoord (v. 17).

Missiezondag

Dit autobiografisch verhaal van de heilige Paulus weerspiegelt de Kerk, zeker vandaag, Wereldmissiedag met als thema: Missionaire Kerk, getuige van de barmhartigheid. In Paulus vindt de christelijke gemeenschap haar voorbeeld, wetend dat het de aanwezigheid van de Heer is die de apostolische arbeid en het evangelisatiewerk vruchtbaar maakt. De ervaring van de apostel van de heidenen herinnert ons eraan dat we ons in het pastorale en missionaire werk moeten inzetten, enerzijds alsof het resultaat alleen van onze inspanning afhangt, met de offergeest van de atleet die niet stopt, zelfs niet bij nederlaag, anderzijds echter wetend dat het echte succes van onze missie een gave van de Genade is: het is de heilige Geest die de missie van de Kerk in de wereld vruchtbaar maakt.

Missie en moed

Vandaag is het tijd van missie en tijd van moed! Moed om de wankelende stappen te verstevigen, om de smaak te herwinnen om zich aan het Evangelie te wijden, om het vertrouwen terug te winnen in de kracht die de missie met zich meebrengt. Het is de tijd van moed, ook al betekent moed hebben niet de waarborg op succes.

Van ons wordt de moed verwacht om te strijden, niet noodzakelijkerwijze om te winnen; om te verkondigen, maar niet noodzakelijkerwijze om te bekeren.

Van ons wordt de moed verwacht een alternatief voor de wereld te zijn, zonder ooit vijandig of aanvallend te worden. Moed wordt van ons gevraagd om voor allen open te staan, zonder ooit de absoluutheid en de enigheid van Christus, enige Redder van allen, af te zwakken.

Moed wordt van ons verwacht om te weerstaan aan het ongeloof, zonder ooit arrogant te worden.

De moed van de tollenaar uit het Evangelie van deze dag wordt van ons gevraagd, die niet eens de ogen ten hemel durfde opslaan, maar zich op de borst klopte met de woorden: God, wees mij zondaar genadig. Vandaag is de tijd van de moed. Vandaag is moed nodig.

Kerk op uittocht

De Maagd Maria, model voor de Kerk op uittocht en gehoorzaam aan de heilige Geest, helpt ons allen, krachtens ons Doopsel, leerling-missionarissen te zijn om de boodschap van de verlossing aan de hele mensenfamilie te brengen.

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

Bron: Kerknet.be