Leestip van de dag – dinsdag 26 maart 2019

“Jullie zijn het licht in de wereld”

De Kerk heeft als roeping licht te zijn voor de wereld, zoals de Heer vraagt. Maar de vraag die we (ook als Vlaamse Kerk) ons moeten durven stellen is: Komen we niet uit een situatie waar we meer christen waren binnen onze eigen geloofsgemeenschappen (zuilen, verenigingen,…) in plaats van – ook – christenen te zijn in de wereld…
Als ‘leestip van de dag’ woorden van paus Franciscus aangaande dit onderwerp.
Woorden om als Kerk ter harte te nemen.

“Laten we naar buiten treden om allen het leven van Jezus Christus aan te bieden. Ik herhaal aan de Kerk wat ik vaak gezegd heb aan priesters en leken in Buenos Aires. Ik verkies een gehavende Kerk, gekneusd en vuil omdat ze de straat is opgegaan, eerder dan een Kerk die ziek is omdat ze in zichzelf zit opgesloten, gehecht aan het comfort van haar eigen zekerheden”.

Uit ‘De vreugde van het evangelie’ – nr 49