Leestip van de dag – dinsdag 27 aug 2019

Iedereen is een beetje abt

Abt betekent: vader. Of moeder, dat mag je ruim zien. In zekere zin is de abt de vader van de monniken in een klooster, en de abdis de moeder van de monialen. Natuurlijk niet echt, maar geestelijk. En dit geestelijk vader- of moederschap is iets waar we allemaal toe geroepen zijn; dat zien we als we Benedictus’ Regel doordenken.

Klik hier.