Leestip van de dag – dinsdag 27 september 2016

Engelmar Unzeitig, de Engel van Dachau is zalig

Engelmar Unzeitig werd bij zijn zaligverklaring gehuldigd als model voor authentiek christelijk leven te midden van de huidige vluchtelingencrisis.

Engelmar Unzeitig, een Tsjechiische missionaris van Mariannhill (CMM) is zaterdag door kardinaal Angelo Amato in de kathedraal van Würzburg zalig verklaard. Unzeitig, die in het concentratiekamp van Dachau overleed, staat bekend als de Engel van Dachau of ook wel de Duitstalige pater Kolbe. De plechtigheid werd bijgewoond door verschillende kardinalen uit Rome en de Tsjechische minister van Cultuur.

Engelmar Unzeitig werd geboren in het huidige Tsjechië. In 1941 werd hij door de nazi’s gearresteerd omdat hij het evangelie verkondigde en joden in zijn parochie had helpen onderduiken. De Gestapo beschuldigde hem van verraad en hulp aan de joden. Daarna werd hij naar het concentratiekamp Dachau gebracht, waar hij zich onverdroten inzette voor het lenigen van de geestelijke, emotionele en fysieke noden van al wie samen met hem opgesloten zat.

Toen er in februari 1945 een epidemie uitbrak in het kamp, stelde hij zich kandidaat om in de ziekenzaal mensen te verzorgen, ook al wist hij dat hij daarmee zijn leven op het spel zette. Zo hoopte hij ervoor te zorgen dat de gevangen met hun families konden herenigd worden. Engelmar Unzeitig stierf twee maanden voor de bevrijding van Dachau.

Het Amerikaanse bisdom Harrisburg heeft intussen een onderzoek opgestart naar een mirakel dat aan de geestelijke wordt toegeschreven. Mits erkenning kan hij op korte termijn worden heilig verklaard.

Bron: kathpress.at / Kerknet.be

Engelmar Unzeitig

Engelmar Unzeitig