Leestip van de dag – dinsdag 28 februari 2017

Paus en anglicaanse aartsbisschop Welby reizen naar Zuid-Sudan

Paus Franciscus en aartsbisschop Justin Welby trekken samen op vredesmissie naar het arme Afrikaanse land, dat op een nieuwe hongersnood afstevent.

Paus Franciscus hoopt om samen met Justin Welby, de anglicaanse aartsbisschop van Caterbury en de geestelijke leider van 77 miljoen anglicanen wereldwijd, naar het straatarme Zuid-Sudan te reizen. Ruim 60 procent van de Zuid-Sudanese bevolking is christen en 37,5 procent van hen zijn katholieken.

De paus kondigde de reis zondag aan tijdens een vragenronde met drie anglicaanse gelovigen bij zijn bezoek aan de anglicaanse All Saints-parochiekerk in Rome: Een anglicaanse, een presbyteriaanse en een katholieke bisschop hebben mij voor deze reis samen met aartsbisschop Welby uitgenodigd. De situatie is momenteel bijzonder ongunstig De bevolking wil vrede. Zuid-Sudan is een van de allerarmste landen van Afrika. Het gaat al verschillende jaren gebukt onder een burgeroorlog. In sommige delen van het land is officieel hongersnood afgekondigd.

Paus Franciscus verwees tijdens zijn bezoek aan de anglicaanse parochie vlakbij de Spaanse Trappen in Rome ook naar de eeuwenlange achterdocht en vijandigheid tussen anglicanen en katholieken. Maar vandaag erkennen wij elkaar godzijdank als broeders en zusters in Christus. In het spoor van de apostel Paulus mogen wij niet gevangen blijven in verdeeldheid. Wij moeten zoeken naar verzoening. Daarvoor moeten wij nederig worden en hebben wij de hulp van God nodig.

Bron: I.Media/Kathpress.at / Kerknet.be

Paus Franciscus en aartsbisschop Welby