Leestip van de dag – dinsdag 3 januari 2017

‘Wat ons drijft is de liefde van Christus’2755369349_61c8c34180_b

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. 

“Wat ons drijft is de liefde van Christus.” (2 Kor. 5,14)

Wat voor Woord van leven we ook nemen om in praktijk te brengen, de uitkomst is steeds weer dezelfde. Het verandert ons en geeft een aanzet om attent te zijn op de noden van de ander. En dat kan ook niet anders, want als we het Woord in ons opnemen wordt Jezus in ons geboren. Hij is het die ons ertoe brengt te handelen zoals Hij. Dat wordt ook duidelijk uit wat Paulus hier schrijft aan de Korintiërs: “Wat ons drijft is de liefde van Christus.”

Wat de apostel ertoe bracht om zich in te zetten voor de eenheid in zijn gemeenschappen was de ervaring die hij met Jezus had opgedaan. Hij had zich door Hem bemind en gered gevoeld. Jezus was zo diep in zijn leven doorgedrongen dat niemand hem ooit van Hem zou kunnen scheiden. Het was niet meer Paulus die leefde, maar Jezus die in hem leefde. De gedachte dat de Heer hem had liefgehad en zelfs zijn leven voor hem had gegeven, liet Paulus niet meer los en bracht hem ertoe om hetzelfde te doen met dezelfde liefde.

Drijft de liefde van Christus ook ons met dezelfde kracht? Wanneer wij werkelijk zijn liefde hebben ervaren, kunnen we niet anders dan zelf ook liefhebben, vooral daar waar verdeeldheid is. De liefde stelt ons in staat over hindernissen heen te stappen en samen met anderen naar oplossingen te zoeken om harmonie en eenheid te herstellen. Dat is niet zomaar een optie: het is Jezus’ testament! De eenheid is iets waar we aan moeten werken. We moeten ons niet laten afremmen door verkeerde voorzichtigheid, moeilijkheden of mogelijke botsingen.

Met name ook op het terrein van de eenheid onder de christenen is dat heel belangrijk. Dit Woord van leven werd juist gekozen voor deze maand waarin we de ‘Week van gebed voor de eenheid’ vieren. Het is bedoeld om geleefd te worden door christenen van de verschillende kerken en kerkelijke gemeenschappen en moet allen ertoe brengen om met de liefde van Christus naar elkaar toe te gaan en de eenheid te herstellen.

Met de liefde kunnen we Christus zien in ieder mens. Door de liefde zijn we in staat zelf de eerste stap naar de ander te zetten en ons met hem of haar één te maken, in vreugde en pijn. De liefde sluit nooit iemand uit. En dat moet op de eerste plaats gelden voor de gelovigen van verschillende christelijke gemeenschappen.

Fabio Ciardi