Leestip van de dag – dinsdag 4 sept 2018

“Aanvaard de boodschap die in u is geplant
en die u kan redden.”

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het Woord van leven voor deze maand september.

“Aanvaard de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.” Jakobus 1,21

Het Woord van leven van deze maand is genomen uit een tekst die wordt toegeschreven aan een zekere Jakobus, een belangrijk persoon in de Kerk van Jeruzalem. Hij beveelt de christenen aan om het geloof consequent te verbinden met handelen. Aan het begin van zijn brief wordt gewezen op een belangrijke voorwaarde: jezelf vrijmaken van iedere verdorvenheid om het Woord van God te kunnen ontvangen en jezelf erdoor te laten leiden. Het Woord van God is, zoals Jakobus zegt, in ons “geplant”. Het heeft een heel eigen kracht die in een persoon en in de gemeenschap goede vruchten voortbrengt.

“Aanvaard de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.”

Hoe kan die boodschap ons redden? Vanaf de schepping heeft God een definitief Woord uitgesproken: de mens is zijn ‘evenbeeld’. Ieder menselijk schepsel is een ‘jij’ van God en is tot bestaan geroepen om te delen in het leven van God, in zijn liefde en gemeenschap. In ieder persoon heeft Hij het zaad geplant van zijn Woord, dat de mens oproept tot het goede, tot rechtvaardigheid, tot zelfgave en tot gemeenschap. Wanneer dat zaad wordt ontvangen en met liefde in de eigen ‘aarde’ wordt bewerkt, is het in staat leven en vruchten voort te brengen.

“Aanvaard de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.”

Hoe kunnen we in de wereld van vandaag het Woord van God herkennen en het ruimte geven zodat het in ons kan leven?
Op de eerste plaats door de Bijbel, en vooral de vier evangelies, beter te leren kennen en die woorden heel concreet in leven om te zetten. Maar ook door ons hart te ‘ontwapenen’ en onszelf vrijmoedig over te geven aan God. Dan zullen we zijn stem, die vaak heel subtiel en bescheiden is, beter horen en begrijpen. Die stem vraagt ons om uit onszelf te treden en de avontuurlijke weg op te gaan van ontmoeting en dialoog, met Hem en met al onze medemensen. Ze nodigt ons uit om mee te werken aan het mooier maken van een mensheid waarin we elkaar steeds meer ervaren als broers en zusters.

“Aanvaard de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.”

Het Woord van God heeft de mogelijkheid om ons in ons dagelijks bestaan te bevrijden uit de duisternis van het kwaad. Maar daarvoor is onze bewuste medewerking nodig, ook al is die niet volmaakt en altijd broos. Maar door telkens opnieuw te beginnen zullen onze gevoelens en gedachten steeds meer gaan lijken op die van Jezus zelf. Ons geloof in de liefde van God en onze hoop zullen sterker worden; onze ogen en armen zullen steeds meer opengaan voor de noden van onze broers en zusters. Chiara Lubich zei daarover in 1992: “In Jezus was er een diepe eenheid tussen de liefde die Hij had voor de Vader en de liefde voor de mensen, zijn broers en zusters. Zijn woorden en zijn leven vormden één geheel. Dat raakte de mensen en ze werden daardoor aangetrokken. Zo kunnen ook wij zijn. We kunnen in alle eenvoud de woorden van Jezus aannemen en ze in al hun kracht en radicaliteit in praktijk brengen. Ieder van ons zal zo een ‘andere Jezus’ zijn, verspreid over de wereld. Is er een groter en mooier avontuur denkbaar?”

Letizia Magri

° Focolarebeweging: klik hier.