Leestip van de dag – dinsdag 7 juni 2016

Abdij van Averbode helpt jongeren het kloosterleven ontdekken

De adbij van Averbode start in oktober een project dat jongeren in staat stelt om hun levenskeuze en het leven en de rust in een abdij te ontdekken.

De norbertijnenabdij van Averbode start in oktober 2016 met een origineel en uniek concept voor de Lage Landen. Jonge mannen tussen 18 en 30 jaar oud krijgen de mogelijkheid om een jaar lang met de norbertijnen en hun levensritme mee te leven. De jongeren nemen in de abdij deel aan het leven, het gebed en het werken van de gemeenschap, verduidelijkt Christophe Monsieur, norbertijn van Averbode. Jongeren krijgen met dit project de gelegenheid om op verschillende manieren stil te staan bij hun eigen toekomst, hun dromen en hun roeping.

Het zou al fantastisch zijn indien wij dit project met een vier a vijftal jongeren kunnen starten. Pater Christophe Monsieur.

Pater Christophe van de norbertijnenabdij van Averbode: Met dit project richten wij ons tot jongeren tot ongeveer dertig jaar, die nog geen levenskeuze hebben gemaakt. Wij hopen hen daarbij op deze manier te begeleiden. In Je roeping zoeken staan de deelnemers zelf centraal. Het programma wordt op hen afgestemd en samen met hen uitgewerkt. Omwille van de intensiteit van dit engagement rekenen wij niet op een toeloop.

Proeven van het actieve en monastieke kloosterleven

Deelnemers worden verschillende dagen ondergedompeld in verschillende roepingen binnen de Kerk. Ze kunnen kennismaken met het leven van een monastieke en van een actieve gemeenschap, de dynamiek van het gezinsleven en van celibatairen, de gedrevenheid van een diocesaan priester en een permanente diaken, en de inspiratie van een nieuwe gemeenschap. De nadruk ligt niet zozeer op ons eigen netwerk. Wij willen jongeren daadwerkelijk op weg zetten. Zo denken wij bij de kennismaking met het contemplatieve leven bijvoorbeeld ook aan een trappistenabdij en ze kunnen het actieve kloosterleven leren kennen bij de salesianen of de kapucijnen. Naast deze zeer verscheidene realiteiten worden zij ook vertrouwd gemaakt met Bijbel en geloof, met liturgie en met gebed.

Via persoonlijke begeleiding leren de jongeren in dit project om het christelijk leven dieper in het bestaan van elke dag te verwortelen en om het hart te openen om meer en meer te beantwoorden aan de roeping die God in elke mens gelegd heeft. Het jaar wordt onder de bescherming geplaatst van Johannes de Doper, omdat hij een wegwijzer is naar Christus. Pater Monsieur: Wij hopen dat dit project de jongeren ook kan aansporen om een weg te banen naar Christus en om Hem na te volgen.

Je roeping zoeken

Het project, dat wordt gelanceerd met de slogan ‘Je roeping zoeken’ loopt van 15 oktober 2016 tot 25 juni 2017. Met geïnteresseerden die zich niet voor deze hele periode kunnen vrijmaken wordt samen gezocht naar een aangepaste formule op maat. Deelname is gratis. De verschillende activiteiten hebben plaats in Vlaanderen en Nederland. Christophe Monsieur: Met dit initiatief sluit de abdij van Averbode zich aan bij vergelijkbare initiatieven gelanceerd door bijvoorbeeld de gemeenschap van Tibériade of de Broeders van Sint-Jan. In Duitsland en Oostenrijk lanceerden tientallen kloosterordes en religieuze congregaties eerder al een vrijwilligersjaar voor het religieuze leven, naar het voorbeeld van het sociale jaar waarbij jongeren zich gedurende een jaar onbaatzuchtig inzetten voor een of ander sociaal project.  Je roeping zoeken wil een antwoord zijn op het verlangen van paus Franciscus om jongeren de kans en de mogelijkheid te bieden de verschillende levenswijzen en roepingen in de Kerk te ontdekken. Wij hopen dit later, indien mogelijk jaarlijks, te herhalen. Wij wensen bovendien dat dit ook elders in Vlaanderen navolging krijgt.

Jongeren die belangstelling hebben voor het project Je roeping zoeken kunnen contact opnemen met pater Christophe Monsieur van de Abdij van Averbode, Abdijstraat 1 te 3271 Averbode of telefonisch via: 013-78 04 40.

Lees meer over het project.

Bron: Kerknet.be