Leestip van de dag – dinsdag 7 november 2017

Nood aan hotline voor internationale
vrede en verdraagzaamheid

Oecumenisch patriarch Bartholomeos I pleit voor een permanent overleg van religieuze leiders op het hoogste niveau.

Volgens de oecumenische patriarch Bartholomeos I is de versterking van de interreligieuze dialoog de voorwaarde voor het herstel van het vreedzame samenleven in het Midden-Oosten en andere crisisgebieden. De tragische gebeurtenissen in het Nabije Oosten hebben zowel menselijk, cultureel en religieus, als op het vlak van het milieu een ravage aangericht. Voor het herstel daarvan zijn interreligieuze samenwerking, heling van de wonden en een gunstig klimaat voor de uitbouw van een creatief samenleven tussen culturen en godsdiensten noodzakelijk, stelde patriarch Bartholomeos op een interreligieuze conferentie over religieus en cultureel pluralisme in Athene.

Door de grote hedendaagse actuele uitdagingen
is er nood aan een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid en sterke samenwerking.
(Patriarch Bartholomeos I)

De oecumenische patriarch hield een opmerkelijk pleidooi voor een blijvend communicatiekanaal tussen de verantwoordelijken van de belangrijkste religieuze gemeenschappen, om daadwerkelijk bij te dragen tot de verhindering en veroordeling van gewelddaden door diegenen die zich op hun geloof beroepen.

Bron: Kathpress.at / Kerknet.be