Leestip van de dag – dinsdag 9 okt 2018

Kom naar de waterbronnen !

De gemeenschap van Taizé biedt maandelijks een Bijbeltekst aan om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Hieronder de tekst voor deze maand oktober.

Jesaja 55:1-3a: Kom naar de waterbronnen !

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond.

In deze tekst spreekt een profeet tot het volk Israël in een moeilijke tijd. Het land is verwoest en de leiders gedeporteerd. Maar de profeet zegt tot hen: “Ook al lijkt het alsof God jullie vergeten is, Hij is nog steeds bij jullie in de ballingschap en Hij zal zorgen voor een nieuwe en betere toekomst. Kom dus naar Hem toe, en vertrouw op zijn beloften.”

Veel mensen zien religie in de eerste plaats als ’iets doen voor God’. Voor hen is godsdienst een lijst met regels waar ze zich aan moeten houden. Maar het bijbels geloof is iets anders. Het begint met vertrouwen in een God van liefde, die ons steeds weer naar het volle leven wil leiden. De profeet gebruikt hier het beeld van een feestmaal, met veel en lekker eten en drinken, als beeld voor het leven in al zijn volheid. Maar uit de tekst blijkt duidelijk wat het belangrijkste is: luisteren en Gods stem ontdekken te midden van al het lawaai om ons heen. Dat is het ware voedsel voor ons leven, en niet de dingen waarvan de wereld om ons heen ons zegt dat ze belangrijk zijn, maar die ons diepste verlangen niet kunnen vervullen.

Toen Jezus op aarde kwam, zei Hij precies hetzelfde. Hij gaf ons geen regels waaraan we ons zouden moeten houden, zo dat God ons lief zou hebben, maar Hij bracht het ’goede nieuws’ dat God op een heel nieuwe manier naar zijn schepping toe was gekomen om echte relaties mogelijk te maken – met God, tussen mensen onderling en met heel de schepping: “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij…” (Mark 1:15a). Het is dus heel belangrijk dat wij die boodschap aanvaarden en ons leven erdoor laten veranderen: “…kom tot inkeer en geloof in dit goede nieuws” (Mark 1:15b). Is het soms niet moeilijker om ons vertrouwen te bewaren als er van alles mis lijkt te gaan, dan om alleen maar ons uiterlijke gedrag te veranderen? En toch gaat het nu juist om die innerlijke houding van vertrouwen.

Bron: gemeenschap Taizé