Leestip van de dag – donderdag 11 oktober 2017

15de Europese- en Werelddag tegen de Doodstraf

Naar aanleiding van de Werelddag tegen de Doodstraf herhaalt ons land zijn engagement voor de universele afschaffing van de doodstraf.

Naar aanleiding van de 15de Europese- en Werelddag tegen de Doodstraf heeft de Belgische vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders herhaald dat België zich blijft inzetten voor de universele afschaffing van de doodstraf. De doodstraf is een inbreuk op de menselijke waardigheid. Wij betreuren dat een aantal landen de doodstraf blijven toepassen, ook voor gedrag zoals geloofsafval, godslastering, overspel en seksuele relaties tussen personen van hetzelfde geslacht.

De 15de editie van de internationale dag tegen de doodstraf staat in het teken van armoede en de doodstraf. Didier Reynders: Volgens mensenrechtenexperts van de VN is de doodstraf een straf die het vaakst mensen treft die tot kwetsbare sociaal-economische groepen behoren. De disproportionele impact van de doodstraf op (kans)armen toont aan dat de straf niet alleen het recht op leven schendt, maar vaak ook een aantal andere internationale standaarden, zoals het recht op een eerlijk proces en het recht op non-discriminatie. Volgens minister Reynders blijft ons land samen met de Europese Unie streven naar de volledige, wereldwijde afschaffing van de doodstraf voor alle misdrijven. Dat vergt een werk van lange adem op verschillende fronten.

Sant’Egidio

Sant’Egidio roept gelovigen wereldwijd op om te bidden voor de afschaffing van de doodstraf en zich te engageren om bij te dragen tot de bewustmaking over de onrechtvaardigheid van de straf, die ook strijdig is met de leer van de katholieke Kerk en het recht op leven. Concreet kunnen gelovigen de strijd tegen de doodstraf steunen door zich aan te sluiten bij de oproep van het Internationale Katholieke Netwerk voor de Afschaffing van de doodstraf.

Lees de Belofte voor de beëindiging van de doodstraf

Bron: Kerknet.be