Leestip van de dag – donderdag 12 juli 2018

In kwetsbaarheid groeit ongelooflijke kracht van weerbaarheid

De jaarlijkse vormingsdag van Pax Christi stond in het teken van weerbaarheid en kwetsbaarheid. Het bleken geen tegengestelden, wel integendeel.

In de benedictijnenabdij van Zevenkerken vond op 10 juli de jaarlijkse vormingsdag van Pax Christi plaats. Vrijwilligers en sympathisanten luisterden naar uiteenzettingen van voorzitster Hildegarde Vansintjan, de Duitse sociaal-pedagoge Nadja Palombo, Barbara Mertens en Willy en Lut Vandamme-Wouters.

Het accent lag deze keer op het omgaan met lijden en verlies. Dat is nieuw voor Pax Christi, toch allereerst een beweging voor vrede en geweldloosheid, zegt voormalig voorzitter Jo Hanssens. Maar het bleek vruchtbaar. Want de manier waarop je omgaat met lijden en verlies, bepaalt ook voor een groot stuk je weerbaarheid. En daaruit kan een ongelooflijke kracht tot geweldloos verzet ontstaan.

Lees verder …