Leestip van de dag – donderdag 14 juni 2018

Boodschap ter gelegenheid
van het einde van de ramadan

De bisschoppen Luc Van Looy en Guy Harpigny schreven samen met Steven Fuite van de protestantse Kerk een boodschap naar aanleiding van het einde van de ramadan (vanavond na zonsondergang).

Beste moslimvrienden

Met het feest Id-al-Fitr/Ramazan Bairamı (het Suikerfeest) beëindigen jullie de ramadan. Bij deze gelegenheid wensen wij jullie vrede en alle goeds. Deze periode is een bijzondere kans om sterker op God gericht te zijn en meer naar de medemensen toe te leven.

Wij vinden het gebed een zeer waardevolle manier om het geloof te beleven. Zowel christenen als moslims worden uitgenodigd om te bidden. Zij doen het alleen of in gemeenschap, in een moskee of een gebedshuis, in een kerk of kapel, thuis of in openlucht, in kloosters of abdijen… Daarbij gebruikt men vaste formules of men bidt vrij, met eigen woorden. Heel wat christenen en moslims bidden meerdere keren per dag. Zo scheppen zij een sfeer van onophoudelijk gebed waarin zij zich met God verbonden weten. Jezus leerde zijn leerlingen bidden en de apostel Paulus schreef: Bidt zonder ophouden. En de heilige koran roept op om te bidden op de beide uiteinden van de dag en in de vroege uren van de nacht. Bidden is open staan voor God, naar Hem luisteren en Hem alles voorleggen wat ons bezighoudt, in de gelovige overtuiging dat ook God daarmee bezig wil zijn, dat Hij zich ons leven, ons werk en ons lot aantrekt.

Echt bidden nodigt uit tot inzet. Bidden en werken horen samen. Wie waarachtig bidt weet zich door God opgeroepen om te leven volgens zijn wil. Een biddende mens zal zich engageren om actief aan Gods schepping te werken, opdat zij steeds mooier en beter wordt. Bidden motiveert ons om medemensen lief te hebben, om te werken aan een rechtvaardige en vredevolle samenleving en te zorgen voor een ecologisch verantwoorde wereld.

Het is mooi en goed dat moslims en christenen elkaars gebed en engagement respecteren. Bij verschillende gelegenheden wonen zij elkaars gebedsmomenten bij, in eerbied voor de verscheidenheid. Daar is het gebed begin en oefenplaats van de samenhorigheid waartoe wij allen door God geroepen zijn, als broeders en zusters van elkaar.

Vol biddend vertrouwen wensen wij jullie met deze brief een gezegend feest.

Getekend,

Luc Van Looy en Guy Harpigny, bisschoppen referent voor de interreligieuze dialoog

Steven Fuite, Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Bron: Kerknet.be