Leestip van de dag – donderdag 15 aug 2019

Van liefde sterven: Tenhemelopneming van Maria

Eigenlijk vieren christenen tegelijk de dood, de verrijzenis, het binnengaan in het paradijs en de kroning van Maria als ‘koningin van de hemel’.

Klik hier.