Leestip van de dag – donderdag 16 mei 2019

Maar verlos ons, Vader, van het kwade

In zijn catechese over het Onzevader tijdens de algemene audiëntie van woensdag 15 mei 2019 belichtte paus Franciscus de zevende en laatste bede.

Geliefde broers en zussen goedendag !
We zijn gekomen bij de zevende bede van het Onzevader: Maar verlos ons van het kwade (Mt6,13b). Wie met deze bede bidt, vraagt niet slechts om in tijden van bekoring niet aan zijn lot te worden overgelaten, maar vraagt om bevrijd te worden van het kwaad. Het oorspronkelijke Grieks woord is heel sterk: het roept de aanwezigheid van de Boze op die ons tracht te grijpen en te verslinden (cf. 1 Pe 5,8). Aan God vraagt men de bevrijding hiervan. De apostel Petrus zegt ook dat de Boze, de duivel, rondwaart als een brullende leeuw, waarvan we God vragen ons te bevrijden.

Lees verder …