Leestip van de dag – donderdag 17 augustus 2017

Oorlogstaal

Terwijl deze dagen de steden worden herdacht die leden onder het kernwapen (Hiroshima, 6 augustus en Nagasaki, 9 augustus) bedreigen politieke leiders elkaar met fire and fury. Hoe moeten wij in deze situatie bidden vraagt Marinus van den Berg zich af. De God die kanker kan genezen of dreigt met verdelging  heeft voor hem afgedaan.  Juist zijn tegenbeeld  – de machteloze God – geeft moed en behoedt ons voor cynisme.

Door Marinus van den Berg

Wat niemand verwachtte gebeurde: een kleine man wist een reus te vellen. Het is een oud verhaal dat me ongerust maakt. Die kleine man met die vreemde naam heeft geen katapult als wapen maar een kernwapen. Meer misschien dan we weten. Die grote man van wie men niet verwachtte dat hij de machtigste man van de wereld zou worden heeft nog meer van die wapens. In de afgelopen dagen zijn de steden herdacht die weet hebben gekregen van die wapens.

De kleine man en de grote man hebben beiden een grote mond en kleurrijk taalgebruik. Ze zijn meesters in het maken van zinnen en donderpreken die moeten laten zien dat ze niet bang zijn. Mensen die voor niemand en niets bang zijn, zijn levensgevaarlijk. Ze kennen vaak hun grenzen niet. Ze laten zich vaak ook niet door anderen begrenzen.

Lees verder …

Bron: debezieling.nl