Leestip van de dag – donderdag 2 juni 2020

Paus Franciscus: ‘Media moeten muren afbreken en bruggen bouwen’

Christelijke communicatoren moeten menselijke waarheid en waardigheid promoten en durven weerstaan aan voorbijgaande culturele modes, zegt de paus.

Paus Franciscus heeft de media in een toespraak tot de Catholic Press Association(CPA, Katholieke Persvereniging) opgeroepen om muren af te breken, verdeeldheid te overwinnen, diversiteit te bevorderen en het leven te verdedigen. Hij vertelde de leden dat de voorbije maanden duidelijk hebben aangetoond hoe onontbeerlijk de rol is van de media om de eenheid onder de mensen te bewaren, de noodzakelijke informatie te verspreiden en de harten en geesten open te stellen voor de waarheid.

De Katholieke Mediaconferentie 2020 loopt van 30 juni tot 2 juli en heeft als thema: Together While Apart. In zijn boodschap aan de CPA vestigt Franciscus de aandacht erop dat het voor de eerste keer is sinds de oprichting dat de leden van de vereniging vanwege de pandemie op deze manier digitaal overleggen. Het thema drukt het gevoel van eenheid uit, ondanks de afstand door de noodsituatie. De paus drukte de journalisten op het hart om in dit tijdperk, dat gekenmerkt wordt door conflicten en polarisatie, bij te dragen tot de bevordering van het algemeen welzijn. Wij hebben media nodig die bruggen kunnen bouwen, het leven kunnen verdedigen en die zichtbare en onzichtbare muren kunnen afbreken, die een oprechte dialoog en echte communicatie verhinderen. Zij kunnen jongeren ook aanmoedigen om een oordeel te vormen op basis van onpartijdige informatie.

Paus Franciscus herinnerde eraan dat er een bijzondere taak is weggelegd voor katholieke journalisten om te beletten dat media misbruikt worden om bepaalde economische of ideologische belangen te dienen. Hij moedigde hen aan om van de waarheid van het Evangelie te durven getuigen en om te kijken met de blik van de Geest, om effectief de ziekten van racisme, onrecht en onverschilligheid te overwinnen.

Bron: VIS / Kerknet.be