Leestip van de dag – donderdag 27 juli 2017

Jacques Hamel is voor
velen nu al zalig

In Saint-Etienne-du-Rouvray werd gisteren (woensdag) de brutale moord op de Franse priester Jacques Hamel herdacht.

Woensdagmorgen vond er in aanwezigheid van de Franse president Macron in Saint-Etienne-du-Rouvray, in dezelfde kerk en op hetzelfde moment dat de priester er een jaar geleden werd vermoord, een herdenkingsplechtigheid plaats voor Jacques Hamel. De herdenking was live via de Franse katholieke tv-zender KTO te volgen.

Voor vele Franse gelovigen is de priester, die door extremisten tijdens een eucharistie in zijn eigen parochiekerk de keel werd overgesneden, nu al zalig. Georges Pontier, aartsbisschop van Marseille en voorzitter van de Franse bisschoppen, bestempelde hem maandag nog als een model en een bron van inspiratie voor velen. Hij was een mens onder de mensen en stond symbool voor een leven ten dienste van anderen, trouw aan zijn geloof en verworteld in de liefde voor Christus, die ons allen heeft geleerd om tot het uiterste lief te hebben. Diezelfde toon weerklinkt in het gouden boek in de kerk, waarin velen hun dank uitspreken of om de bemiddeling smeken van de Franse priester.

Hij is uitgegroeid tot een symbool van een eenvoudig leven
ten dienste van anderen. (Aartsbisschop Georges Pontier)

Bescheiden en eenvoudige dienaar

Zijn medepriester Pierre Belhache beschrijft Hamel als bescheiden en eenvoudig. Hij leefde eenvoudig en heeft nooit iemand een haar gekrenkt. Ondanks zijn 85 jaar was hij heel actief, droeg eucharistievieringen op, doopte kinderen en huwde verliefden. Hij was iemand die voor zijn ideeën en zijn geloof heeft geleefd. De Franse krant La Croix schreef begin deze week dat de priester in vroegere tijden bij acclamatie zalig zou verklaard zijn. Maar tegenwoordig vereist een zaligverklaring een lange procedure, al gaat het wel veel sneller bij martelaars die omwille van hun geloof werden vermoord.

Op 13 april werd in zijn bisdom Rouen een
proces voor de zaligverklaring opgestart.

De postulator is inmiddels gestart met het verzamelen van de eerste mondelinge en geschreven getuigenissen. Paus Franciscus maakte tijdens een ontmoeting met een delegatie uit het Franse bisdom alvast duidelijk dat hij de zaligverklaring gunstig is gezind. Vanmorgen werd een termijn van twee tot drie jaar tot de daadwerkelijke zaligverklaring naar voor geschoven.

Model en voorbeeld voor allen

Aartsbisschop Georges Pontier meent dat de moord op de priester, die tevens in de dialoog met de moslims was geëngageerd, een jaar later nog steeds met verstomming slaat. Maar tegelijk legt zijn offer een groot getuigenis af en is het een voorbeeld voor ons allen. De plaatselijke bisschop Dominique Lebrun riep in de preek nogmaals op om ervoor te zorgen dat de haat niet het laatste woord zou hebben. Hij vestigde er ook de aandacht op dat de kerk en de moskee van Saint-Étienne-du-Rouvray vlakbij elkaar liggen. Die geografische nabijheid gaat gepaard met een voortdurende uitwisseling tussen de twee gemeenschappen. Dat werd ook duidelijk met de aanwezigheid van verschillende afgevaardigden van de moslimgemeenschap tijdens het eerbetoon van vanmorgen.

Monument en gedenkplaat voor Jacques Hamel

De Franse president Emmanuel Macron benadrukte aansluitend bij de inhuldiging van het monument en de gedenkplaat voor de priester dat de Franse staat zich sterk moet blijven maken opdat eenieder al of niet zijn geloof kan beleven en een vrij mens kan zijn. De twee terroristen waren er zonder twijfel van overtuigd dat zij de Franse katholieken met de moord van priester Hamel voor zijn altaar tot wraak zouden aanzetten. Maar zij zijn in hun opzet mislukt.

Ik dank de Franse Kerk omdat zij in haar gebeden en geloof
de kracht tot vergevingsgezindheid heeft gevonden.

In deze tijden van terreur en voor sommigen ook van vervolging blijven jullie vredestichters. In het hart van onze regels en wetten staat ook iets centraal waarover niet te onderhandelen valt, dat ik heilig zou noemen en dat is het leven van anderen. Juist dit maakt ons tot mens.

Hamel staat symbool voor dat deel in elk van ons
dat het arrogante terrorisme verwerpt.

In zijn leven dat ten dienste stond van anderen herkennen wij een deel van onszelf, dat ook een fundament vormt van onze republiek.

Bron: La Figaro/La Croix/CEF

Webpagina van het bisdom Rouen over pater Hamel

Bron: Kerknet.be