Leestip van de dag – donderdag 29 maart 2018

Broer aartsbisschop Romero
schenkt moordenaars vergiffenis

Volgens Gaspar was zijn oudere broer, de vermoorde Salvadoraanse aartsbisschop Oscar Romero (foto), een eenvoudige man en een groot verdediger van de armen.

Gaspar Romero, de jongere broer van de vermoorde Salvadoraanse aartsbisschop Oscar Arnulfo Romero zegt dat hij vergiffenis wil schenken aan de moordenaars van zijn broer. Maar tegelijk zegt hij te hopen dat zij zich voor een rechtbank in El Salvador zullen moeten verantwoorden. Aartsbisschop Oscar Romero, die in oktober wordt heilig verklaard, werd op 24 maart 1980 door een leden van een doodseskader doodgeschoten toen hij voorging in een eucharistieviering in een ziekenhuiskapel. Dat gebeurde in opdracht van toenmalig legermajoor Roberto D’Aubuisson, die in 1992 overleed.

Gaspar Romero, 88 intussen, dat iedereen in El Salvador heel goed weet wie zijn broer heeft vermoord. Waarom zijn de daders dan niet zijn aangehouden? Ik heb veel openbare aanklagers zien komen en gaan, maar er werden geen verdachten aangehouden. Gaspar getuigt nog dat zijn broer wist dat hij het risico liep vermoord te worden en hem gezegd had dat hij bij voorbaat vergiffenis schonk aan de daders. Ik kan mij daar alleen maar bij aansluiten. Met zijn dood heeft El Salvador een grote, goede en wijze man verloren, die niemand pijn deed.

Bron: Christian Today / Kerknet.be